Dodaj ofertę za darmo

Nowoczesna instalacja do recyklingu PET

2007-04-11

Nowoczesna instalacja zajmująca się recyclingiem odpadów opakowaniowych, głównie butelek PET, i uzyskiwaniem z nich wysokiej czystości płatków PET zlokalizowana zostanie w Łęczycy. Produkcja płatka przez Polowat Sp. z o.o. może wzrosnąć o 100%.

Linia technologiczna zakładu IMP Polowat w Bielsku-Białej ma zdolność przerobową 18 tys. ton butelek PET rocznie. W tym roku zakład wytworzy z odpadów opakowaniowych PET ponad 11 tys. ton płatka PET, co oznacza, że przerobi ok. 16 tys. ton butelek. Nieuchronne są tutaj inwestycje, które umożliwią recykling butelek na jeszcze większą skalę, ponieważ podaż butelek PET w Polsce z roku na rok wzrasta.

Polowat Sp. z o.o. należy do włoskiej grupy Industrie Maurizio Peruzzo, europejskiego lidera w produkcji włókien i włóknin poliestrowych. Eksportowane przez Polowat płatki wykorzystywane są głównie przez przemysł włókienniczy do produkcji włókna poliestrowego, przez przemysł opakowaniowy do wytwarzania folii i taśm, a także bezpośrednio do produkcji butelek PET o przeznaczeniu gospodarczym. Stały wzrost produkcji wyrobów poliestrowych był kolejnym ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy podjęciu decyzji o uruchomieniu drugiej linii do recyklingu butelek PET o zbliżonych mocach produkcyjnych do tych istniejących w Bielsku-Białej. Względy logistyczne zdecydowały o zlokalizowaniu jej w Polsce Centralnej.W przyszłym roku w Łęczycy ma zostać otwarty oddział spółki Polowat z Bielska-Białej. – Odpadowe butelki w postaci sprasowanych bel – jako surowiec wyjściowy, a następnie płatki PET – jako wyrób gotowy powstały w wyniku recyklingu - są transportowane samochodami. Z tego powodu korzystna jest lokalizacja zakładu w Łęczycy, położonej kilkadziesiąt kilometrów od geometrycznego środka Polski, który znajduje się w Piątku. Można przyjąć, że koszt pozyskania czy dowiezienia surowca z tego miejsca będzie niższy od tego, który mamy dzisiaj, ponieważ Bielsko-Biała położona jest na południu – mówi Leszek Dziopak, wiceprezes zarządu Polowat Sp. z o.o.

Wprowadzenie decyzji właścicieli do realizacji wymaga jeszcze uzyskania porozumienia wspólników w zakresie dofinansowania planowanej inwestycji. Rozpatrywanymi, najbardziej prawdopodobnymi źródłami finansowania inwestycji, poza środkami własnymi, będą kredyt inwestycyjny oraz dotacja, o którą spółka zabiega. – Sądzę, że to wszystko zakończy się sukcesem i za rok linia, zlokalizowana w nowym zakładzie, będzie funkcjonowała. Nowatorskie podejście do przerobu będzie się wiązało z naszym celem, czyli odzyskaniem wszystkiego, co jest możliwe, zatem żeby pozostałości po procesie recyklingu, zupełnie już nieprzydatne, nie stanowiły więcej niż 2%. Tym samym ok. 98% surowca wejściowego będzie materiałem odzyskanym w wyniku procesu, który tam będziemy prowadzić – dodaje Wiceprezes.

Źródło:
, www.polowat.pl