Dodaj ofertę za darmo

Oznaczanie opakowań

2003-09-01

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie oznaczania opakowań z dnia 4 czerwca 2003 r. (Dz. U. 03.105.994 z dnia 17 czerwca 2003 r.)

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje opakowań podlegających oznakowaniu;
2) wzory oznaczeń opakowań.

§ 2. 1. Oznakowaniu ułatwiającemu identyfikację materiału, z którego jest wykonane opakowanie, podlegają opakowania z aluminium i z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Oznakowaniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają opakowania wykonane z:

1) folii aluminiowej powlekanej tworzywami sztucznymi oraz laminatów z udziałem folii aluminiowej, papieru lub kartonu;
2) dwu lub więcej różnych materiałów, z tym że za takie opakowania nie uważa się opakowań wykonanych z jednego materiału z zamknięciem wykonanym z innego materiału;
3) aluminium i tworzyw sztucznych o masie mniejszej niż 5 g.

3. Wzory oznaczeń opakowań, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Oznakowanie wskazujące na możliwość wielokrotnego użytku opakowania może być stosowane wyłącznie w przypadku opakowań spełniających wymagania określone w przepisach o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

2. Wzór oznakowania wskazującego na możliwość wielokrotnego użytku opakowania jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Załącznik nr 1 i 2

§ 4. 1. Oznakowanie wskazujące na możliwość recyklingu materiałowego opakowania może być stosowane wyłącznie w przypadku opakowań spełniających wymagania określone w przepisach o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

2. Wzór oznakowania wskazującego na możliwość recyklingu materiałowego opakowania jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.


Załącznik nr 3

§ 5. Rozporządzenie stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Aktualności

2014-04-25 08:03:21 | Komentarze: 0

Konferencja "Logistyka Odzysku" już za nami!

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. odbyła się IV edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku. Po raz pierwszy Konferencja podzielona została na część teoretyczną (prelekcje – 9 kwietnia 2014 r.) i praktyczną (warsztaty – 10 kwietnia 2014 r.) i odbyła się w dwóch miejscach – Warszawskim Centrum EXPO XXI oraz Hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Center **** w Jachrance koło Serocka.

Rekordowe powierzchnie - Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań

Rozwiązanie problemu przestojów produkcji w zakładach wytwórcy opakowań – case study firmy Watson-Marlow

Masterclass - Modern Packing

Wskaźnik recyklingu szkła przekracza próg 70%

Specjalnie dla czytelników opakowania.com.pl - OOH magazine na Packaging Innovations

Seminaria learnShops™ na Targach Packaging Innovations

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej – kontenery siatkowe

Kodak Polska zaprasza na swoje stoisko na targach Packaging Innovations

BSC: Wzrost sprzedaży i nowe rynki. Zarząd rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję