IMP Polowat Sp. z o.o. - logo

IMP Polowat Sp. z o.o.

+48.33.4974300

IMP POLOWAT Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej powstała w 2000 roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest przerób odpadowych butelek PET na płatki PET.
Rozruch linii do przerobu butelek PET, zlokalizowanej w Zakładzie w Bielsku-Białej, miał miejsce w kwietniu 2002r.
Linia ta należy do najnowocześniejszych w swoim rodzaju na świecie. Posiada zdolność przerobową do 18 000 ton butelek PET rocznie.
Płatki PET, dzięki wysokiej jakości są kierowane głównie na eksport do odbiorców zlokalizowanych w sektorze produkcji włókna poliestrowego. Odbiorcy ci stawiają płatkom PET bardzo wysokie wymagania jakościowe pod względem stabilności parametrów oraz zawartości zanieczyszczeń liczonych w częściach milionowych [ppm].
Kierunki rozwoju i plany na przyszłość kreślone przez
IMP POLOWAT Spółka z o.o. to dalszy rozwój recyklingu butelek PET w Polsce przy maksymalnym wykorzystaniu już istniejącego potencjału.

Dane adresowe:
Konwojowa 96
Bielsko-Biała
Śląskie
Poland

Obszar działalności firmy IMP Polowat Sp. z o.o.:
  • Opakowania