P.P.H. POLFOL Marek Banasik - logo

P.P.H. POLFOL Marek Banasik

+48.41.3447360

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe POLFOL działa na polskim rynku już od początku lat 90-tych. Z nazwa POLFOL związana jest już kilkunastoletnia tradycja, a celem przewodnim naszej działalności od samego początku jest satysfakcja naszych klientów. Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że grono stałych klientów firmy POLFOL nieprzerwanie rośnie i na dzień dzisiejszy należą do niego firmy z rozmaitych branż gospodarki. Nasze opakowania są używane zarówno przez producentów artykułów spożywczych, jak i przez firmy działające w sektorze wysokich technologii. Osiągnęliśmy to dzięki świadomej polityce firmy pozwalającej każdemu klientowi przedstawić zindywidualizowaną ofertę, zależną od jego potrzeb i skali działalności. Produkty firmy POLFOL są obecne zarówno na rynku polskim, jak i na wielu rynkach europejskich.

Ogromny wkład w rozwój firmy POLFOL ma oddana i wykwalifikowana załoga. Kształtując politykę personalna kierownictwo firmy dba o stabilność zatrudnienia i o podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez jej pracowników. Troska o jakość naszych produktów znalazła swój wyraz we wprowadzeniu przez nasze przedsiębiorstwo "Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001"
i "Systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy
PN-EN ISO 14001:2005" oraz HACCP i GMP.

Polityka jakości i środowiskowa oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów

Podstawowym celem działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego POLFOL jest produkcja wyrobów z folii zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów. Dbamy o to, aby nasz Klient był w pełni zadowolony z naszych wyrobów.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę środowiska naturalnego oraz przestrzeganie wymagań HACCP i GMP.

Zamierzone cele realizujemy poprzez doskonalenie istniejącego w firmie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz HACCP w szczególności poprzez realizowanie polityki jakości i środowiska oraz HACCP na wszystkich szczeblach organizacji, w tym:
kompleksową i terminową obsługę Klientów w oparciu o zdefiniowane wymagania,
monitorowanie i pomiary procesów zapewniające najwyższą jakość wyrobów,
optymalizowanie zużycia surowców podczas projektowania wyrobów,
rozsądne gospodarowanie surowcami, które przyczynia się do zmniejszania ilości odpadów poprodukcyjnych,
segregacja i recykling odpadów powstałych podczas produkcji,
minimalizowanie korzystania ze środowiska naturalnego,
podnoszenie świadomości pracowników w zakresie jakości i środowiska na każdym stanowisku pracy,
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów.
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań prawnych i innych związanych z naszą działalnością, w tym ochroną środowiska naturalnego oraz HACCP. Ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności systemu zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005 jest priorytetem dla wszystkich pracowników naszego zakładu.


Dane adresowe:
Foliowa 8
Masłów
Świętokrzyskie
Poland

Obszar działalności firmy P.P.H. POLFOL Marek Banasik:
  • Opakowania
  • Opakowania -> Torby handlowe, reklamowe
  • Opakowania -> Torby handlowe, reklamowe -> Tworzywa sztuczne
  • Opakowania -> Torebki
  • Opakowania -> Torebki -> Z folii z tworzyw sztucznych
  • Opakowania -> Torebki -> Zamknięcia strunowe