Data rozpoczęcia
2018-10-02
Data zakończenia
2018-10-02
Miejsce
Poznań

W dniu 2 października 2018 roku w Centrum Kongresowym MTP w Poznaniu, podczas targów TAROPAK, odbędzie się IV Kongres Przemysłu Opakowań na temat: „Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”.

IV Kongres Przemysłu Opakowań

Cel

Zainicjowanie zmian w projektowaniu i procesach wytwarzania opakowań, mających na celu zwiększenie odzysku surowców i materiałów z odpadów opakowaniowych i ponowne ich wykorzystanie.

 

Uczestnicy

 • Projektanci i producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych,
 • Użytkownicy opakowań,
 • Projektanci, organizatorzy i realizatorzy procesów: zbiórki, selekcji, odzysku i recyklingu opakowań,
 • Przedsiębiorcy realizujący obowiązek rozszerzonej odpowiedzialności producentów za opakowania.

 

Program 

 • 9:00 – 10:00
  Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:30
  Sesja inauguracyjna
  Okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych, gospodarza i organizatora Kongresu.
 • 10:30 – 13:00
  I Sesja referatowa 

  Przemysł opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym (prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

  Opakowanie z tektury falistej w gospodarce cyrkularnej (Janusz Turski - Dyrektor Generalny Stowarzyszenie Papierników Polskich)

  Czy jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych rzeczywiście stanowią przeszkodę na drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Robert Szyman – dyrektor generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych)

  Jak projektować aby recyklingować (Marta Krawczyk, Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL)

  Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego (prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)

  Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji GOZ (Konrad Nowakowski – prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań)

  Eko-projektowanie opakowań (Joanna Witczak – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

  Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań – znaczenie metody LCA (mgr Grzegorz Ganczewski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

  Opakowania z folii celulozowych w gospodarce o obiegu zamkniętym (Andrzej Kornacki - FUTAMURA)

  Rola producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym – na przykładzie firmy DOW Du Pont (Przemek Olszyński – DOW Du Pont)

  Realne metody zmiany projektowania opakowań dla przemysłu spożywczego w świetle GOZ (dr Krzysztof Garman, dr Elżbieta Świątek – Circular Packaging Design Sp. z o.o.

  Przerwa kawowa – w trakcie sesji
 • 13:00 – 15:00
  II Sesja referatowa

  Rozszerzona odpowiedzialność producenta, a oczekiwania konsumentów (Agata Szczotka-Sarna - Doradca ds. CSR i Edukacji Ekologicznej, Interseroh)

  Wykorzystanie metody Design of Experiment do projektowania opakowań z tektury, jako sposób optymalizacji zużycia materiału (dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik - Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

  Ekomarketing przez opakowania – przykłady dobrych praktyk produkcyjnych (mgr Joanna Kuzincow - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

  Co wnoszą etykiety do gospodarki w obiegu zamkniętym (Agata Ruszkowska, prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)

  Etykietowanie środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (dr inż. Magdalena Wojnarowska – Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

  Foliówki a Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (mgr inż. Klaudia Młoda-Brylewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

  Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów (mgr inż. Natalia Kozik, Katedra Opakowalnictwa Towarów, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

  Farby rozpuszczalnikowe fleksograficzne i dodatki do nich stosowane dla nadruków na materiałach opakowaniowych w świetle gospodarki w obiegu zamkniętym (mgr inż. Malgorzata Zakrzewska – Huber Group Polska)

  GOZ – europejska wizja kontra polskie realia (Krzysztof Hornicki – Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego, Interseroh)

  Rosnące wymagania wobec opakowań żywności a możliwości odzysku i ponownego zagospodarowania materiałów użytych do ich produkcji (Michał Malka – Drukpol.Flexo, prof. Halina Podsiadło – Politechnika Warszawska) 

  Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne – jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania 

  Lunch – w trakcie sesji

 • 15:00 – 16:30
  III Sesja referatowa

  Prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe sposoby ograniczania konsumpcji opakowań
  (dr hab. Jacek Schindler - Uniwersytet Wrocławski)

  W poszukiwaniu równowagi pomiędzy używaniem coraz bardziej wymyślnych opakowań, a możliwością odzysku wykorzystanych do ich produkcji surowców (prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)

  Rola jednostek badawczych w transformacji przemysłu opakowań do modelu GOZ, na przykładzie COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań (mgr Edyta Walecka-Gielniak - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)

  Współdziałanie strefy nauki i gospodarki w procesie transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (Jaśmina Solecka – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Natureef)

  Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym (dr inż. Agnieszka Kawecka – Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

  Czy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym będzie miejsce dla nano(bio)kompozytów opakowaniowych? (prof. dr hab. Zenon Foltynowicz – Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

  Spójność czy rozbieżność z gospodarką w obiegu zamkniętym innowacyjnych rozwiązań w poligrafii dedykowanych opakowaniom (Karol Główka – HP Inc Polska Sp. z o.o.; prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)

  Tworzywa biodegradowalne i biokompostowalne - jedno z rozwiązań problemu zaśmiecania ziemi (dr Stanisław Haftka – BIO-FED, mgr inż. Dariusz Obarek – KD Feddersen CEE GmbH).

  Przerwa kawowa – w trakcie sesji
 • 16:30 – 18:00
  Sesja dyskusyjna 

  Wymiana doświadczeń, konfrontacja opinii. Propozycje działań do podjęcia przez organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa zaangażowane w proces transformacji przemysłu opakowań.

  Prezentacja Partnerów Wspierających organizację Kongresu. 
 • 18:00
  Ceremonia zamknięcia obrad

 

Organizator zastrzega możliwość zmian w programie. W uzgodnieniu z autorami, niektóre referaty zostaną zaprezentowane wyłącznie w monografii.

 

Uczestnictwo w Kongresie

I.  Wysokość opłaty za udział w Kongresie

 1. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie i dokonają wpłaty przed 31 lipca, płacą 300 zł (netto).
 2. Opłata od każdej dodatkowej osoby z firmy wynosi 200 zł (netto).
 3. Członkowie Polskiej Izby Opakowań wnoszą opłatę w wysokości 150 zł (netto).
 4. Uczestnicy, którzy zgłoszą udział po 31 lipca (do 25 września) wnoszą opłatę 400 zł (netto) przy zachowaniu warunku, iż każda dodatkowa osoba z tej samej firmy, wnosi opłatę w wysokości 200 zł (netto).
 5. Partnerzy wspierający Kongres korzystają z 5 bezpłatnych kart uczestnictwa dla swoich pracowników lub przedstawicieli firm przez siebie wskazanych.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Przesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty zgodnie z pkt. I. 1-4.
 2. Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie www.pio.org.pl (od 30 kwietnia 2018).
 3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań, które równolegle pełni funkcję Biura Organizacyjnego Kongresu.
 4. Kontakt: biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; tel. 22 651 83 94.

III.  Informacje dodatkowe

 1. Dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie (aktualizacja) lub w warunkach uczestnictwa będą zamieszczane na bieżąco na portalach internetowych Izby: www.pio.org.pl; www.pakowanie.info oraz w newsletterze Izby. Zainteresowani otrzymywaniem newslettera (nowi „odbiorcy”) proszeni są o poinformowanie Izby o włączenie ich na listę odbiorców.
 2. Wszystkie zgłoszone na kongres referaty (ok. 25) będą zamieszczone w wydanej drukiem monografii „Transformacja przemysłu opakowań do warunków GOZ”, którą otrzymają uczestnicy Kongresu w dniu obrad.

 

Termin i miejsce

2 października 2018 r., Poznań, Centrum Kongresowe MTP


Dodatkowe informacje

biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl
tel. 22 651 83 94
portale: www.pakowanie.info; www.pio.org.pl
Biuletyn Opakowaniowy; newsletter PIO

 

Organizator

Polska Izba Opakowań

Polska Izba Opakowań

 

Gospodarz

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

Patroni merytoryczni

Na dzień 24 kwietnia, wolę współpracy przy organizacji Kongresu w charakterze partnerów merytorycznych zadeklarowały: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Katedra Opakowalnictwa Towarów; Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań; Instytut Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

 

Patroni medialni

Oprócz naszego portalu Opakowania.com.pl, który ma zaszczyt obejmować wydarzenie patronatem, wśród patronów medialnych znajdują się: Przegląd Papierniczy; Opakowanie; Ważenie. Dozowanie. Pakowanie; Packaging Polska; Polimery; Świat Druku; Plastics Review; Plastics Online; Przemysł Spożywczy; Opakowania.biz; Tworzywa.org.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Źródło: Polska Izba Opakowań