Data rozpoczęcia
2018-10-02
Data zakończenia
2018-10-02
Miejsce
Poznań

W dniu 2 października 2018 roku w Centrum Kongresowym MTP w Poznaniu, podczas targów TAROPAK, odbędzie się IV Kongres Przemysłu Opakowań na temat: „Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”.

IV Kongres Przemysłu Opakowań

Cel

Zainicjowanie zmian w projektowaniu i procesach wytwarzania opakowań, mających na celu zwiększenie odzysku surowców i materiałów z odpadów opakowaniowych i ponowne ich wykorzystanie.

 

Uczestnicy

 • Projektanci i producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych,
 • Użytkownicy opakowań,
 • Projektanci, organizatorzy i realizatorzy procesów: zbiórki, selekcji, odzysku i recyklingu opakowań,
 • Przedsiębiorcy realizujący obowiązek rozszerzonej odpowiedzialności producentów za opakowania.

 

Program (projekt)

 • 9:30 – 10:15
  Rejestracja uczestników
 • 10:15 – 11:00
  Sesja inauguracyjna
  Okolicznościowe wystąpienia przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego oraz Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich.
  Mapa drogowa transformacji polskiej gospodarki do gospodarki w obiegu zamkniętym (wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii).
 • 11:00 – 12:40
  I Sesja referatowa
  Rola i zadania przemysłu opakowań oraz kierunki działań (projektowanie wytwarzanie) w dostosowywaniu opakowań do wymogów GOZ. Szanse. Realne możliwości. Zagrożenia. (3 referaty)
 • 12:40 – 13:20
  Lunch
 • 13:20 – 14:35
  II Sesja referatowa
  Systemy organizacyjne i technologie odzysku surowców z odpadów opakowaniowych. Stan aktualny. Kierunki zmian. Oczekiwane wsparcie ze strony przemysłu opakowań. 
  (3 referaty)

 • 14:35 – 15:15
  III Sesja referatowa
  Ekonomiczno-społeczne, kulturowe i edukacyjne uwarunkowania realizacji procesu transformacji przemysłu opakowań w kierunku GOZ. 
  (2 referaty)
 • 15:15 – 15:30
  Przerwa kawowa
 • 15:30 – 16:30
  Sesja dyskusyjna, wymiana doświadczeń, konfrontacja opinii. Propozycje działań do podjęcia przez organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa zaangażowane w proces transformacji przemysłu opakowań.
 • 16:30 – 17:00
  Prezentacja Partnerów Wspierających organizację Kongresu. Zamknięcie obrad.

 

Uczestnictwo w Kongresie

I.  Wysokość opłaty za udział w Kongresie

 1. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie i dokonają wpłaty przed 31 lipca, płacą 300 zł (netto).
 2. Opłata od każdej dodatkowej osoby z firmy wynosi 200 zł (netto).
 3. Członkowie Polskiej Izby Opakowań wnoszą opłatę w wysokości 150 zł (netto).
 4. Uczestnicy, którzy zgłoszą udział po 31 lipca (do 25 września) wnoszą opłatę 400 zł (netto) przy zachowaniu warunku, iż każda dodatkowa osoba z tej samej firmy, wnosi opłatę w wysokości 200 zł (netto).
 5. Partnerzy wspierający Kongres korzystają z 5 bezpłatnych kart uczestnictwa dla swoich pracowników lub przedstawicieli firm przez siebie wskazanych.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Przesłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty zgodnie z pkt. I. 1-4.
 2. Formularze zgłoszenia do pobrania na stronie www.pio.org.pl (od 30 kwietnia 2018).
 3. Szczegółowych informacji udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań, które równolegle pełni funkcję Biura Organizacyjnego Kongresu.
 4. Kontakt: biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; tel. 22 651 83 94.

III.  Informacje dodatkowe

 1. Szczegółowy (tematyczny) program Kongresu zostanie upowszechniony w dniu 15 maja, po akceptacji przez Radę Programową.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie (aktualizacja) lub w warunkach uczestnictwa będą zamieszczane na bieżąco na portalach internetowych Izby: www.pio.org.pl; www.pakowanie.info oraz w newsletterze Izby. Zainteresowani otrzymywaniem newslettera (nowi „odbiorcy”) proszeni są o poinformowanie Izby o włączenie ich na listę odbiorców.
 3. Pełny (rozwinięty) program Kongresu zawierający tytuły referatów prezentowanych w trakcie Kongresu oraz zamieszczonych w kongresowej monografii będzie zaprezentowany w 2. numerze Biuletynu Opakowaniowego oraz na portalach internetowych Izby.
 4. Wszystkie zgłoszone na kongres referaty (ok. 25) będą zamieszczone w wydanej drukiem monografii „Transformacja przemysłu opakowań do warunków GOZ”, którą otrzymają uczestnicy Kongresu w dniu obrad.

 

Termin i miejsce

2 października 2018 r., Poznań, Centrum Kongresowe MTP


Dodatkowe informacje

biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl
tel. 22 651 83 94
portale: www.pakowanie.info; www.pio.org.pl
Biuletyn Opakowaniowy; newsletter PIO

 

Organizator

Polska Izba Opakowań

Polska Izba Opakowań

 

Gospodarz

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

Patroni merytoryczni

Na dzień 24 kwietnia, wolę współpracy przy organizacji Kongresu w charakterze partnerów merytorycznych zadeklarowały: COBRO – Instytut Badawczy Opakowań; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Katedra Opakowalnictwa Towarów; Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań; Instytut Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

 

Patroni medialni

Oprócz naszego portalu Opakowania.com.pl, który ma zaszczyt obejmować wydarzenie patronatem, wśród patronów medialnych znajdują się: Przegląd Papierniczy; Opakowanie; Ważenie. Dozowanie. Pakowanie; Packaging Polska; Polimery; Świat Druku; Plastics Review; Plastics Online; Przemysł Spożywczy; Opakowania.biz; Tworzywa.org.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Źródło: Polska Izba Opakowań