Dziewięciu na dziesięciu (89%) Europejczyków w czasie ostatnich 30 dni zrobiło coś w celu ochrony środowiska naturalnego, podczas gdy jeden na dziesięciu (9%) nie zrobił nic - wynika z ostatniej fali badania Eurobarometr przeprowadzonego przez TNS Opinion na zlecenie Komisji Europejskiej.

Z badania obejmującego ponad 26,700 osób z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej wynika także, że gdy badanym przedstawiono listę ośmiu możliwych działań podejmowanych na rzecz środowiska, najczęściej wskazywali oni na segregację śmieci (59%), ograniczenie zużycia energii (47%) oraz wody (37%). Średnio obywatel Unii Europejskiej zrobił prawie trzy rzeczy (2,6) ze względu na środowisko naturalne w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie.

Rzeczy robione ze względu na środowisko naturalne - EU 27 procentowo

Źródło: TNS Opinion na zlecenie Komisji Europejskiej - Eurobarometr 68.2

W 19 państwach najczęstszą rzeczą robioną ze względu na środowisko w ciągu ostatniego miesiąca było segregowanie śmieci – deklaruje je ośmiu na dziesięciu respondentów w Luksemburgu (83%), Francji (82%) i Belgii (78%). Z kolei jedynie dwóch na dziesięciu respondentów zadeklarowało tę czynność w Rumunii (18%), na Cyprze (20%) i w Bułgarii (24%).

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej jest na pierwszym miejscu podejmowanych działań w czterech krajach: Danii (56%), na Malcie (55%), w Bułgarii (36%) i w Rumunii (36%). Kraje, w których mniej respondentów wskazało tę odpowiedź to Łotwa (23%) oraz Litwa (25%).

Ograniczenie zużycia wody jest najczęstszym wskazaniem na Cyprze (67%), w Grecji (39%), a także w Bułgarii (36%). Ponadto, więcej niż połowa respondentów wybrała tę odpowiedź we Francji (58%), na Malcie (54%) i w Luksemburgu (51%). Z kolei 30% i mniej respondentów ogranicza zużycie wody na Łotwie (24%), we Włoszech (27%), w Austrii (28%), na Węgrzech (29%), na Litwie (29%), w Szwecji (30%) i w Irlandii (30%).

Pięciu na dziesięciu badanych ogranicza zużycie dóbr w opakowaniach jednorazowego użytku w Luksemburgu (56%) Belgii (48%) i Irlandii (46%), podczas gdy tylko jeden na dziesięciu na Cyprze (11%), w Bułgarii (12%) i na Litwie (14%).

Czterech na dziewięciu i więcej badanych wskazało na korzystanie z przyjaznych środowisku środków przemieszczania się w Finlandii (46%), Holandii (46%), Szwecji (46%), Danii (43%), na Słowacji (41%) oraz na Węgrzech (40%), Mniej niż dwie dziesiąte respondentów wskazało na tę odpowiedź we Włoszech (16%), na Cyprze (16%) w Portugalii (17%) i w Bułgarii (19%).

W trzech krajach nadbałtyckich respondenci są najbardziej skłonni kupować lokalnie wytworzone produkty (Łotwa 49%, Estonia 47%, Litwa 30%). Tłumaczy to rolniczy charakter tamtejszych społeczeństw, gdzie produkty spożywcze raczej nie są transportowane na długie dystanse.

Najwyższy odsetek badanych, którzy kupują ekologiczne produkty oznaczone odpowiednim znakiem występuje w Szwecji (42%), Danii (41%), Austrii (33%) i Luksemburgu (28%). Z kolei najniższy wskaźnik tej odpowiedzi występuje w Bułgarii (7%), Portugalii (7%) i na Litwie (8%).

Z kolei jedna czwarta respondentów ze względu na środowisko ogranicza użycie samochodu w Niemczech (29%), Belgii (26%), Holandii (26%), Luksemburgu (25%), Finlandii (25%) i we Francji (25%). Odpowiedź ta była wybierana najrzadziej w Bułgarii (7%), Irlandii (8%), Portugalii (8%), Grecji (9%) i we Włoszech (9%).

Środowisko naturalne staje się coraz bardziej naglącym problemem na świecie. Europejczycy zdają sobie z tego sprawę, na co wskazuje wysoki odsetek tych obywateli Unii Europejskiej, którzy rozwinęli w sobie świadomość ekologiczną i zaczęli uwzględniać dobro naszej planety w swoim codziennym życiu - komentuje Urszula Krassowska, Lider Sektora Badań Społecznych i Politycznych TNS OBOP.

Raport z wynikami sondażu Eurobarometr dostępny jest na stronie: Ec.europa.eu

Więcej informacji: TNS OBOP - www.tns-global.pl
Źródło: ''