Do niedawna mówienie o ekologicznej bądź społecznej odpowiedzialności biznesu wydawało się być bezpodstawne. Przedsiębiorca nie podchodził do dziedzin takich jak ekonomia, ekologia czy też etyka jak do dziedzin przystających do siebie. Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja ta uległa zmianie. Przykładem takiej odpowiedzialności ekologicznej jest między innymi akcja „Drzewko za butelkę”®, organizowana przez firmy skupione w Programie „Odpowiedzialność i Troska”.

Przedsiębiorcy coraz częściej poszukują inicjatyw do realizacji w swej działalności, które są społecznie odpowiedzialne, ekologicznie przyjazne i ekonomicznie wartościowe jednocześnie. W ten nurt wpisuje się jedna z akcji edukacyjnych Programu „Odpowiedzialność i Troska”® (Responsible Care) „Drzewko za butelkę”®, która polega na zbieraniu pustych butelek PET i ich wymiany ich na sadzonki drzew. „Taka intensywna kampania integruje lokalne społeczności oraz dzieci mieszkające w okolicach firm realizujących Responsible Care”- komentuje Joanna Kowalska- konsultant PR Programu. W tym roku zakończyła się już jego szósta edycja. Honorowy Patronat nad akcją objął Minister Środowiska. Patronat medialny nad akcją sprawowały: „Rynek Chemiczny”, „Przemysł Chemiczny” i „Ekopartner”.

Akcja VI edycji „Drzewko za butelkę” toczyła się w Nowej Sarzynie, Bydgoszczy, Warszawie, Wieluniu, Puławach, Włocławku, Tarnowie, Kędzierzynie Koźlu, Brzegu Dolnym oraz w Miszewie k. Gdańska. W tym roku w ekologicznej akcji przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego wzięły udział następujące firmy: Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Hamburska Spółka Handlowa HSH Sp. z o.o. w Warszawie, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA w Warszawie, Zakłady Azotowe “Puławy” S.A., ANWIL SA, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Branżowa Organizacja Odzysku S.A., Petrochemia- Blachownia S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., WARTER Sp. Jawna, Brenntag Polska Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., Zakłady Chemiczne ”Organika –Sarzyna” S.A., Ashland Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcji Żelkotu w Miszewie (k/Gdańska).

"Drzewko za butelkę"® to nazwa akcji, zainicjowanej w 2003 roku przez firmy chemiczne realizujące Program "Odpowiedzialność i Troska" z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Ideą akcji jest aktywne świętowanie tego dnia poprzez zbieranie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET.

Do wzięcia udziału w akcji "Drzewko za butelkę"® zapraszani są wszyscy realizatorzy Programu "Odpowiedzialność i Troska" oraz społeczności lokalne z miejscowości, gdzie firmy realizujące Program prowadzą swoją aktywność gospodarczą. Firma - Realizator ogłasza konkurs dla klas i (lub) grup przedszkolnych lub szkół na zebranie jak największej ilości pustych butelek PET.

W zamian za zebrane butelki, które trafiają do recyklingu, przedszkolaki i uczniowie biorący udział w akcji otrzymują sadzonki drzew, które sadzą w wybranych przez siebie miejscach w swojej miejscowości. Dzięki temu nie tylko upiększają własne otoczenie, ale dają wyraz swego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego.

Dla uczestników i zwycięzców zabawy przewidziane są również liczne atrakcje oraz nagrody takie jak lokalne festyny ekologiczne, pikniki, wycieczki przyrodnicze. Akcja ta łączy walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne i o własną gminę. Stanowi ona również płaszczyznę integracji firm realizatorów Programu Odpowiedzialność i Troska", placówek oświatowych, władz samorządowych, mediów oraz dzieci i ich rodzin wokół atrakcyjnej formy budowania wspólnego dobra dla przyszłych pokoleń.

W 2008 roku w całej Polsce 29 444 dzieci zebrało łącznie 1 561 412 sztuk butelek. W zamian za butelki PET posadzono aż, 1 912 sztuk drzewek!!! Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, iż do wyprodukowania 1 tony papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew. Butelki zebrane podczas akcji „Drzewko za butelkę” 2008 utworzyłyby łańcuch o długości równej drodze z Torunia do Lublina (375 kilometrów).

W tym roku naszej akcji towarzyszył konkurs medialny dla dziennikarzy na najciekawszy reportaż bądź fotoreportaż z VI edycji ogólnopolskiej akcji. Do konkursu zaprosiliśmy media z ośmiu miejscowości Realizatorów - uczestników tegorocznej edycji naszej akcji. Spośród nadesłanych materiałów jury konkursowe wybierze zwycięzcę, a wyniki zostaną ogłoszone 4 czerwca 2008 roku.

A tak przedstawiają się liczbowo wyniki akcji „Drzewko za butelkę”®:
Postanowiliśmy w tym roku dowiedzieć się, co o akcji „Drzewko za butelkę” sądzą dyrektorzy placówek, które zgodziły się zaangażować w te działania:

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach, Pani Jadwiga Jędrzejczyk podkreśla, że „zdobyte w tak młodym wieku nawyki owocują w późniejszym okresie. Dzięki akcji dzieci dowiedziały się, że butelek pet nie wolno palić, za to należy je zmiażdżone wrzucać do odpowiednich pojemników Dzieci uświadomiły sobie też jak długo butelki PET rozkładają się w środowisku. Mogą teraz uczyć nas - dorosłych jak dbać o środowisko.”

„W akcji wzięło udział około 130 dzieci z naszej placówki. Prawie każde dziecko zaangażowało się w zbieranie butelek PET, stąd nasz sukces.”- komentuje Pani Alina Indycka dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Nowej Sarzynie.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Agata Blachucik podkreśla, że „świadomość ekologiczna wśród uczniów jest bardzo duża, a to dzięki takim działaniom takim jak akcja „Drzewko za butelkę”®. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zaangażowanie nauczycieli, pracowników obsługi, ale przede wszystkim dzieci, które z zapałem zbierają plastikowe butelki.”

„W ubiegłym roku wzięliśmy pierwszy raz udział w tej akcji ekologicznej. W tym roku dzieci chciały zebrać jak najwięcej butelek, aby otrzymać w zamian sadzonki drzew, gdyż na terenie naszej placówki jest mało zieleni ”- komentuje Pani Sylwia Łopińska koordynator akcji Szkoły Podstawowej nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie.

Pan Andrzej Kukułka- koordynator akcji ekologicznych Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie (kilkukrotnego zwycięzcy akcji, a w tym roku zdobywcy 2 miejsca) komentuje, że „jest to akcja na ogromną skalę. Dzieci tak bardzo się w nią zaangażowały, że wciągnęły do zabawy rodziców i sąsiadów”. Dodaje także, że „...w przyszłym roku uczniowie, nie oddadzą tak łatwo zaszczytnego 1 miejsca!”

Dyrektor zwycięskiej Szkoły Podstawowej nr 7 we Włocławku Pani Elżbieta Wojciechowska, której placówka uczestniczy w konkursie od pierwszych edycji, a uczniowie zawsze zajmują czołowe miejsca w regionie podkreśla, że „świadomość ekologiczna wśród dzieci, ale także i dorosłych dzięki akcji „Drzewko za butelkę” znacznie wzrosła, a zbieranie butelek PET stało się już nawykiem.”

„Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci biorą udział w tej akcji. W zeszłorocznych zmaganiach znaleźli się także na wysokim miejscu. Tegoroczny sukces naszej placówki był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Już zaczynamy przygotowania do następnej edycji akcji „Drzewko za butelkę”- komentuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Okalewie Pani Agata Banaś.

W tym roku oprócz standardowych działań związanych z akcją ogłoszony został ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy na najciekawszy, nietypowy i ukazujący emocje przebiegu działań reportaż bądź fotoreportaż. Jego wyniki już 4 czerwca!! Komisja przede wszystkim sprawdzi niebanalność i ciekawe przedstawienie przedsięwzięcia.

Obszerniejsze informacje wraz z pełną galerią zdjęć można znaleźć w serwisie informacyjnym Akcji „Drzewko za butelkę” na stronie: www.rc.com.pl.
Źródło: ''