Z opublikowanych 9 marca 2009 r. na targach branżowych Anuga badań przeprowadzonych wśród konsumentów wynika, że 86% z nich poddaje recyklingowi zużyte materiały szklane, zaś ponad 80% uważa, że odpadom pochodzącym z gospodarstw domowych nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi. Ankietę przeprowadziła wśród 6200 konsumentów w 12 krajach europejskich Europejska Federacja Opakowań Szklanych (FEVE).

Według wyników ankiety 57% konsumentów zwraca uwagę podczas codziennych zakupów na to, czy materiał opakowania jest przyjazny środowisku naturalnemu. 85% uważa, że materiał spełniający wymogi recyklingowe powinien być w 50% poddawalny recyklingowi lub przetworzeniu, zaś 28% jest zdania, że materiał taki powinien w 100% poddawać się recyklingowi do pierwotnej postaci. 77% konsumentów wskazało także, że media mogłyby zrobić więcej dla idei recyklingu.

Obecne wyniki badań stanowią źródło inspiracji dla nowej kampanii świadomościowej, przeprowadzonej przez europejską branżę opakowań szklanych, pod nazwą „Przyjaciele szkła” (www.friendsofglass.com) – zbiorowej inicjatywy na rzecz zwiększenia wskaźników recyklingu szkła w Europie.

„W 2007 r. nasza branża wyprodukowała 22 mln ton szkła. 62% zostało poddanych recyklingowi. Szkło daje się ponownie przetwarzać w 100%. W swoich działaniach dążymy do tego, aby ułatwić przetwarzanie pozostałych 38% szkła wprowadzanych na rynek, ale nie poddawanych recyklingowi” – powiedział Dominique Tombeur, prezes FEVE. „Obecne rozmowy dotyczą sposobu sprostania wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Podniesienie poziomu recyklingu to jeden z najważniejszych obszarów. Zamierzamy uruchomić kampanię, w której konsument będzie bohaterem tego wyzwania, gdyż to on właśnie znajduje się w centrum ruchu, który sprawi, że będzie to możliwe”.

Podane dzisiaj wyniki ankiety zostały ujawnione tylko częściowo – pełne wyniki ankiety zostaną podane do publicznej wiadomości w tym miesiącu.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy pod adresem www.friendsofglass.com

Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.feve.org

INFORMACJE OGÓLNE

1/ CZYM JEST FEVE?

FEVE to federacja europejskich producentów opakowań szklanych i produkowanej maszynowo stołowej zastawy szklanej. Firmy członkowskie zajmują się produkcją szklanych butelek, słoików i/lub elementów zastawy stołowej, jak szklanki. Firmy te działają na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii i Turcji, i przypada na nie zdecydowana większość opakowań szklanych produkowanych w tym regionie.

2/ ROLA FEVE

Federacja reprezentuje branżę opakowań szklanych na poziomie międzynarodowym, a szczególnie europejskim, i stanowi forum analizy kwestii ogólnych. FEVE prowadzi dialog z instytucjami i agencjami europejskimi w sprawach ochrony środowiska, handlu i innych ważnych kwestiach. Federacja popularyzuje wykorzystanie opakowań szklanych i recykling szkła, uzupełniając działania prowadzone przez branżę na poziomie krajowym. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.feve.org.

3/ METODOLOGIA ANKIETY

Co? Ankieta ilościowa przeprowadzona przez InSites (niezależną firmę badawczą) za pomocą ankiety internetowej. Celem badania było uzyskanie wglądu w wiedzę konsumenta, jego postawę oraz zachowania w stosunku do opakowań szklanych względem innych rodzajów opakowań. Porównaniom poddano takie materiały, jak szkło, plastik, kartony do napojów, puszki metalowe oraz puszki konserwowe. Kto? Ankietę przeprowadzono wśród 6200 konsumentów w 12 krajach europejskich (ponad 500 respondentów na kraj): w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Polsce, Czechach, Grecji i Turcji. Wiek korespondentów wahał się od 18 do 54 lat. Kiedy? Zbieranie danych zrealizowano w dniach 4-14 września 2008 r.

4/ SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ANKIETY

Podane dzisiaj wyniki ankiety zostały ujawnione tylko częściowo – pełne wyniki ankiety zostaną podane w tym miesiącu, w tym w podziale na poszczególne kraje. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Michael Delle Selve – Communications and Operations Manager, FEVE – Europejska Federacja Opakowań Szklanych, tel. +32 2 536 00 80 - tel. bezpośredni: +32 2 536 00 82, e-mail: m.delleselve@feve.org.
Źródło: ''