W Zespole Szkół nr 2 w Turznie, 21 listopada br., odbył się finał akcji. Uczniowie z pobliskich szkół podstawowych i gimnazjów zebrali prawie tysiąc worków odpadów i przygotowali prace plastyczne, rzeźby, fotografie i inscenizacje o tematyce ekologicznej. Zwycięzcą konkursu selektywnej zbiórki odpadów została Szkoła Podstawowa nr 1 z Łysomic.

Od 2 do 13 listopada br. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Łysomic, Ostaszewa, Turzna, Świerczynki i Sławkowa uczyli się prawidłowej segregacji odpadów. Przy tej okazji dzieci przygotowały prace artystyczne i przedstawienia na finał m.in. występy, pokazy mody czy prezentacje multimedialne. Program akcji jest elementem projektu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).

Finał w Turznie otworzył wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, podsumowując akcję i dziękując za jej zorganizowanie. Krótkie podsumowania akcji wygłosili także przedstawiciele organizatorów i partnerów akcji: Jacek Szubiński, dyrektor działu rozwoju Sharp Manufacturing Poland, Grzegorz Brożek, prezes MPO Toruń oraz Krzysztof Kawczyński, prezes PSR. Wszyscy podkreślali wagę kwestii ochrony środowiska oraz jak pomocna w tym celu jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych.

Dzieci w sumie zebrały prawie tysiąc posegregowanych worków odpadów opakowaniowych. Natomiast podczas finału każdy mógł oddać zużyte baterie oraz wziąć udział w losowaniu nagród. W sumie zebrano ponad 10 tysięcy baterii, organizatorzy byli pozytywnie zaskoczeni tak dużą ich ilością. Cała akcja miała na celu nauczenie dzieci i ich rodziców prawidłowej selekcji odpadów, zgodnie z zasadą, że „liczy się jakość, a nie ilość”. Konkurs selektywnej zbiórki odpadów wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Nr 1 z Łysomic. Natomiast wyróżnienie przypadło dla dzieci z SP ze Sławkowa. Główne nagrody dla placówek ufundował jeden z największych pracodawców w regionie, Sharp Manufacturing Poland.

Akcja nie odbyłaby się bez zaangażowania nauczycieli i pedagogów, którzy jako koordynatorzy projektu w poszczególnych placówkach prowadzili lekcje ekologiczne, konkursy artystyczne i nadzorowali zbiórkę odpadów oraz z własnej inicjatywy organizowali dodatkowe zajęcia i konkursy. To dzięki nim na finał uczniowie przygotowali przedstawienia o tematyce ekologicznej. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i prezentowali inscenizacje podkreślające wagę problemów ochrony środowiska. Odbył się także pokaz strojów recyklingowych – były prezentowane pomysłowe kreacje z folii, papieru czy gazet.

Występy poszczególnych szkół były przeplatane zabawami i konkursami przygotowanymi przez organizatorów. Podczas finału uczniowie mogli rywalizować w przeciąganiu liny, tańcu ekologicznym czy wyścigu z butelką przez slalom.

- Akcja, dzięki zaangażowaniu się w nią nie tylko dzieci, ale całych rodzin, ma wyraźny wpływ na wzrost zainteresowania problemem segregacji odpadów wśród środowisk lokalnych. Warto sobie uświadomić, że przy niewielkim wysiłku możemy poprawić stan środowiska, zmniejszając liczbę odpadów na wysypiskach poprzez ich segregację oraz umożliwienie ich wtórnego wykorzystania. – mówi Katarzyna Kawczyńska, koordynator projektu „W Trosce o Naturę”, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA.

Realizacja łysomickiej akcji „... z natury segreguję!” była możliwa dzięki zaangażowaniu odpowiedzialnych społecznie firm i instytucji troszczących się o ochronę środowiska. Do tego grona zaliczają się władze gminy, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, będący głównym pomysłodawcą i organizatorem akcji. Współorganizatorem akcji i fundatorem nagród był wiodący producent sprzętu RTV/AGD, Sharp Manufacturing Poland.Akcję wspierała firma MPO Toruń, czuwając nad stroną techniczną zbiórki odpadów. Użyczyła ona swoich pojemników i zajęła się wywozem gromadzonych przez dzieci odpadów.

Cały program akcji „…z natury segreguję!” jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA. Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na www.wtrosceonature.com oraz www.psr.pl.
Źródło: ''