Papiernictwo to jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi produkcyjnych. Najwięcej w Polsce produkujemy opakowań z tektury falistej. Nakłady ponoszone na opakowania wytwarzane z tego materiału to blisko 2 proc. PKB. W krajach wysoko rozwiniętych: USA, Francji, Niemczech ten wskaźnik wynosi od 1,5 do 1,6 proc.

W produkcji papiernictwa należy wymienić kilka rodzajów produktów: papiery opakowaniowe, graficzne i biurowe oraz wyroby higieniczne z papieru. W Polsce najwięcej produkuje się papierów i tektury z przeznaczeniem na opakowania.


Udział w produkcji poszczególnych grup papierów w 2006 roku - dane szacunkowe oparte na szacunkach SPP.

Liderzy w produkcji papierów opakowaniowych:
Mondi Packaging Paper Świecie – produkuje przede wszystkim: celulozę, masy półchemiczne, olej talowy, papiery: workowy, pakowy oraz do produkcji tektury pofalowanej i płaskiej.
Stora Enso Poland – produkuje: celulozę, masy półchemiczne, olej talowy, worki, torby, pudła, tekturę falistą oraz papiery: workowy, pakowy, do tektury płaskiej i pofalowanej.

Papiernictwo krajowe, w tym cały przemysł celulozowo-papierniczy, notuje wzrost z roku na rok. Jednak zużycie papieru u nas jest nadal małe w stosunku do średniej europejskiej. W Polsce wynosi około 72 kg na osobę. Średnie zaś zużycie w UE wynosi około 180 kg, w Hiszpanii nawet dochodzi do 190 kg na mieszkańca.

Opakowania papierowe, szczególnie tektura falista, to specjalność polskiego przemysłu papierniczego. Inaczej jednak przedstawia się sytuacja ze wskaźnikiem zużycia tego materiału. W całej Unii Europejskiej zużywa się około 160 kg opakowań rocznie na jednego mieszkańca, w USA – 200 kg, u nas tylko 70 kg. Wskaźnik ten z roku na rok jednak rośnie.

Dynamika produkcji sprzedanej całego papiernictwa wzrasta. Według opracowania analitycznego Ministerstwa Gospodarki o przemyśle papierniczym wynosiła ona 112 proc. w listopadzie 2005 r. w porównaniu z listopadem rok wcześniej. Wskaźniki te będą rosnąć, bo rynek jest daleki do nasycenia, a zapotrzebowanie innych gałęzi przemysłu na papier wzrasta wraz ze wzrostem konsumpcji. Branża papiernicza zaspokaja potrzeby wielu sektorów gospodarczych. Papiernictwo produkuje papiery higieniczne, opakowaniowe i biurowe. Każdy z tych rodzajów to inny sposób wytwarzania. Wspólny jest tylko surowiec – drewno.


Produkcja i zużycie papieru w Polsce. Dane w tys. ton. Dane za rok 2006 oparte na szacunkach SPP.

Papiernictwo w ujęciu europejskim charakteryzuje się daleko posuniętą specjalizacją produkcji. Poszczególne koncerny, nawet kraje, produkują konkretny rodzaj papieru. Polska jest liderem w produkcji brązowego papieru opakowaniowego. Biały zaś papier produkuje się głównie w krajach skandynawskich. Stąd dużo importujemy i eksportujemy.

Wrasta zapotrzebowanie na opakowania pochodzenia papierniczego. Upowszechnia się moda na zastępowanie plastiku w opakowaniach papierem i tekturą. Z tego powodu od kilku lat firmy papiernicze nie narzekają na zyski. Coraz więcej inwestują w nowoczesny park maszynowy. Częściowo jest to związane z wymogami unijnymi, nakazującymi sukcesywne zwiększanie udziału opakowań podlegających recyklingowi.

Według prognoz m.in. Stowarzyszenia Papierników Polskich do 2010 roku zużycie w Polsce papieru biurowego może wzrosnąć dwukrotnie. Mimo wzrostu stopnia informatyzacji społeczeństwa zużywamy jednak coraz więcej papieru biurowego. Papiery biurowe produkuje się u nas głównie w dwu papierniach – International Paper Kwidzyn i Arctic Paper Kostrzyń. Roczna produkcja wynosi ponad 300 tys. ton. Są to papiery o różnej jakości i przeznaczone do różnego rodzaju druku. Zużycie tego rodzaju papieru jest u nas także niskie i wynosi tylko 2,5 kg. W Europie Zachodniej wskaźnik ten wynosi powyżej 10 kg, na Węgrzech 4 kg, a w Czechach blisko 3 kg.

Źródło: , SPP
Źródło: ''