Według Krajowej Izby Gospodarczej w najbliższych latach Polsce nie uda się wywiązać z obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, nałożonego przez Unię Europejską. Za niewykonanie ustawowego obowiązku Polskę mogą dotknąć restrykcje ze strony Komisji Europejskiej - kary finansowe oraz ograniczenie korzystania ze środków pomocowych UE.

Poziomy odzysku i recyklingu określone dla przedsiębiorców w 2006 r. zostały określone na 43% a w roku 2007 - na 50%. Jak ocenia KIG do zrealizowania ustawowych obowiązków w 2006 roku zabraknie nam ok. 100 - 200 tys. ton odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie (podzielonych wg rodzajów: papier, szkło, metal, plastik). Natomiast wg ogólnych szacunków KIG, od 2007 r. do pełnej realizacji ustawowych obowiązków odzysku w roku 2014 zabraknie co najmniej 400 – 500 tys. ton odpadów opakowaniowych rocznie.

Zdaniem KIG wykonanie norm odzysku opakowań w 2007 roku jest co prawda możliwe, ale pod warunkiem podjęcia natychmiastowych i wymiernych działań – zarówno przez administrację, jak i przedsiębiorców. Krajowa Izba Gospodarcza uważa, że administracja rządowa jak najszybciej powinna zwiększyć działania informacyjne o uwarunkowaniach tj. obowiązkach, korzyściach i zagrożeniach wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Polscy przedsiębiorcy również są zainteresowani wsparciem budowy systemu odzysku i recyklingu w naszym kraju i proponują utworzenie Narodowego Programu Odzysku Opakowań. Programu ten, działając na zasadzie dobrowolnego porozumienia uczestników łańcucha recyklingu, zapewniłby większy odzysk opakowań od roku 2007.

Według danych KIG prawie 40% gmin prowadzi w jakiejś formie selektywną zbiórkę odpadów, jednak jakość i efektywność tego procesu jest na ogół niska, a działania nie są spójne z ogólnym modelem usuwania odpadów komunalnych. W Polsce praktycznie nie istnieje kompleksowy system selektywnej zbiórki, a faktyczny udział selektywnie zbieranych odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych jest znikomy (ok. 3%, czyli ok. 350 – 400 tys. ton rocznie).

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza
Źródło: ''