Opublikowane zostało nowe rozporządzenie o rocznych poziomach recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DzU z 2005 r. nr 103, poz. 872).

Rozporządzenie wprowadza obowiązek rozliczania nie tylko recyklingu, ale i odzysku odpadów opakowaniowych już od 2006. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rozliczenia za odzysk odpadów opakowaniowych miały obowiązywać dopiero od 2007 r.

Rozporządzenie o rocznych poziomach recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych. (DzU z 2005 r. nr 103, poz. 872) / Plik PDF


Źródło: ''