13 czerwca 2005 roku ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103 poz. 872).

Rozporządzenie wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2006 roku. Tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj:
Dz. U. Nr 103 poz. 872/ Plik PDF