Rozliczenie opłaty produktowej za 2005r.

Do końca marca przedsiębiorcy, jak co roku, mają obowiązek rozliczyć się z opłaty produktowej. Co roku sposób rozliczania się jest nieco inny. Przy rozliczeniu za 2005 r. stawki podatku są takie same jak rok wcześniej. Inaczej natomiast...

Komentarze: 0

Zmiany w ustawie o opłacie produktowej

Gazeta Prawna podaje informacje na temat zmian w ustawie o opłacie produktowej. Jeśli przedsiębiorca nie porozumie się z organizacją odzysku ani z odzyskiwaczem czy recyklerem i nie wykona obowiązkowych poziomów odzysku czy recyklingu, musi...

Komentarze: 1

System identyfikacji materiałów opakowaniowych

Załączniki do decyzji Komisji Europejskiej ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (97/129/WE)

Komentarze: 0

Polskie prawo dotyczące opakowań

W aspekcie wstąpienia do Unii Europejskiej również w temacie ochrony środowiska i opakowań dostosowano polskie prawodawstwo do obowiązujących tam norm.

Komentarze: 0