System identyfikacji materiałów opakowaniowych

Załączniki do decyzji Komisji Europejskiej ustanawiająca system identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (97/129/WE)

Komentarze: 0

Polskie prawo dotyczące opakowań

W aspekcie wstąpienia do Unii Europejskiej również w temacie ochrony środowiska i opakowań dostosowano polskie prawodawstwo do obowiązujących tam norm.

Komentarze: 0