Nazwy handlowe poliwęglanów to: Apec, Calibre, FR-PC, Iupilon, Lexan, Makrolon, Naxell, Panlite, Trirex. Poliwęglany produkuje się z bisfenolu A i niebezpiecznego fosgenu. Konieczność stosowania tego ostatniego związku byłą przyczyną m.in. zaniechania budowy wytwórni PC w Polsce. Niedawno opracowano metodę bezfosgenową, którą dysponują tylko nieliczne firmy na świecie, m.in. firma Asahi, która dostarczyła licencji do budowy wytwórni PC w Rosji.

Światowe zdolności produkcyjne poliwęglanów na początku 2006 r. szacowane są na około 3,7 mln ton/r, z czego najwięcej - ponad 40% usytuowano w Azji. Tam też następuje najbardziej intensywna dalsza rozbudowa instalacji. Jeśli zostaną zrealizowane zgłaszane obecnie projekty, to w ciągu najbliższych trzech lat światowe zdolności produkcyjne wzrosną o około1 mln ton, głownie w Azji i region ten dysponować będzie już ponad połową globalnych mocy PC. Natomiast największym producentem PC w Azji staną się Chiny.Światowe moce produkcyjne poliwęglanów są w ponad 80% skoncentrowane w rękach pięciu firm. W sumie na świecie działa zaledwie kilkunastu producentów PC. Największym producentem jest firma Bayer, która ma wytwórnie w USA, Niemczech, Belgii i w Tajlandii, o łącznej mocy prawie 1,2 mln t/rok w 2006 r. W Chinach, w Caojijng, Bayer buduje dwie wytwórnie PC, które w sumie w 2008 r. osiągną moc 200 tys. t/rok. Jedna z nich, na 100 tys. t/rok, ma zostać uruchomiona już w lipcu br. Drugim potentatem jest GE Plastics, z mocami około 1 mln t, usytuowanymi w Japonii, Holandii, Hiszpanii i USA. Pozostali trzej producenci, Dow i azjatyckie - Teijin i Mitsubishi, dysponują zdolnościami po około 300 tys. t/rok każdy. Firmy te również intensywnie rozbudowują swoje moce PC. Według zgłoszonych projektów światowe zdolności produkcyjne wzrosną do 2009 r. o około 1 mlnr/r. Zostaną one, jak wcześniej wspomniano, w Chinach, Korei, na Tajwanie, w Rosji i Japonii. Inwestycje prowadzone są m.in. przez światowych potentatów takich jak Bayer, Mitsubishi, Dow.W Rosji wytwórnię poliwęglanów buduje OAO Kazanorgsontez, (Kazań, Republika Tatarstani) według bezfosgenowej technologii japońskiej firmy Asahi Kasei Chemicals Corp. Zakończenie budowy zaplanowano na 2007 r. Jednocześnie ma zostać oddana do użytku wytwórnia bisfenolu A, surowca do produkcji m.in. poliwęglanów. Oprócz dynamicznie rosnącego globalnego popytu na poliwęglany, konieczność zagospodarowania nadmiaru rosyjskiego fenolu jest istotnym powodem, skłaniającym firmę rosyjską do budowy instalacji BPA, a co za tym idzie i PC. Kazanorgsontez będzie jedynym producentem poliwęglanów na obszarze b. ZSRR.Bayer MaterialScience jest największym producentem poliwęglanów na świe cie, dominuje w Europie i w Azji, w USA zajmuje drugą, po GE Plastics, pozycję. W 2005 r. obroty firmy uzyskane ze sprzedaży PC wyniosły 2,645 mln euro, o 30% więcej niż w 2004 r. Chcąc wykorzystać ogromne zapotrzebowanie Chin na PC buduje tam nową wytwórnię (Caojing). Pierwsza linia na 100 tys. t/rok ma być uruchomiona już w lipcu br, budowa kolejnej, również na 100 tys. t/rok, została przyśpieszona o rok i zakończy się w 2008 r.

GE Plastics jest drugim na świecie producentem PC, ze zdolnościami prawie 1 mln t/r w USA, Hiszpanii i Holandii. W 2005 roku wybudował drugą linię na 130 tys. t/rok w Hiszpanii. Aktualnie nie ma zgłoszonych kolejnych planów rozbudowy PC. Dow, trzeci na świecie, ma instalacje PC w USA (100 tys. t/rok), Niemczech (125 tys. t/rok), w Azji (w sumie 125 tys. t/rok, jako jv z Sumitomo i LG).Mitsubishi, jeden z największych graczy w japońskim przemyśle chemicznym do 2008 r. zwiększy swoje moce produkcyjne PC o 120 tys. t/rok. Buduje nową instalację PC na 60 tys. t/rok w Kitakyushu, w Japonii i jednocześnie zamyka starą o mocy 20 tys. t/rok. Będą tu produkowane poliwęglany, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego oraz elektrycznego. Firma chce również wybudować nowe instalacje do produkcji PC w Chinach (do spółki z China Petroleum&Chemical Corp). Obecnie posiada instalacje na 190 tys. t/rok w Japonii i 100 tys. t/rok w Korei (jv z firmą Sam Yang).Teijin produkujący poliwęglany pod marką Panlite® ze zdolnościami 350 tys. t/rok w Singapurze, Japonii i Chinach, jest obecnie największym producentem, jak również dostawcą poliwęglanów w Azji. Rozbudowuje swoją wytwórnię PC w Chinach o kolejne 50 tys. t/rok. Nowa linia ma zostać oddana do użytku w końcu tego roku. Firma skupia się na poliwęglanach do produkcji obudów do komputerów i odtwarzaczy dysków CD, DVD i innego sprzętu audiowizualnego. Prowadzi również badania nad zastosowaniem poliwęglanów do wytwarzania dużych ekranów LCD oraz części samochodowych.Popyt/prognozy

Po latach silnego wzrostu, sięgającego kilkunastu procent rocznie, globalny popyt na poliwęglany spadł w czasie kryzysu gospodarczego w latach 2001-2002 aż o 10%. Natomiast prognozy dotyczące kolejnych pięciu lat wskazują na wzrost 8-10 % rocznie, globalny popyt na poliwęglany będzie rósł w ciągu najbliższych pięciu lat w tempie 8% na rok. Regionem najsilniejszego wzrostu będzie w dalszym ciągu Azja (wzrost 10%), a zwłaszcza Chiny. Jeszcze w 1998 r. kraj te zużywał 5% produkowanego na świecie PC i nie miał znaczącej pozycji na rynku światowym. Pięć lat później, zużywając 25% globalnego PC, osiągnął pozycję lidera. Na kolejne lata spodziewany jest wzrost nawet o 15-20% rocznie. Największy wzrost spodziewany jest w sektorze produkcji mediów optycznych, optycznych nośników danych - CD i DVD, oraz na rynku przetwarzania danych. Szybki wzrost spodziewany jest także w budownictwie, najsłabszy w sektorze elektryczno-elektronicznym i narzędzi biurowych. Chiński wzrost konsumpcji poliwęglanów będzie kluczowy dla globalnego popytu w najbliższych latach.

Silny wzrost światowego popytu na poliwęglany w porównaniu do możliwości dostaw zmusi w 2006 r. producentów PC do wykorzystywania mocy produkcyjnych w 102%. Niedobory PC są wynikiem kryzysu gospodarczego, który skłonił producentów do opóźnienia inwestycji, a czasem do zamykania istniejących wytwórni. Ponadto nikt w odpowiednim czasie nie zauważył rynku chińskiego. Dzisiaj sytuacja jest odwrotna. Przykładem może być nowa instalacja firmy Bayer (druga linia), w Caojin, której termin uruchomienia, planowany wcześniej na 2009 r., przyśpieszono o dwa lata i zostanie oddana do użytku w 2007 r. Jednak większość z budowanych dziś wytwórni była planowana w oparciu o mniejszy, niż obserwowany dziś wzrost popytu, szacowany na 7-9% na rok.

Wzrost zdolności produkcyjnych w nadchodzących latach będzie ograniczony z powodu restrykcji wobec nowopowstających wytwórni. Muszą one być budowane w oparciu o technologię bezfosgenową, do której dostęp jest ograniczony. W 2005 r. dysponowały nią tylko Asahi i GE (Asahi jest dostawcą licencji dla Kazanorgsintez). Zgłoszone inwestycje mogą, więc nie być wystarczające do zbilansowania światowego rynku PC w nadchodzących latach, co będzie prowadziło do wzrostu cen żywicy. Sytuacja ta nie musi spowodować substytucji tego tworzywa innymi materiałami, ani w elektronice, gdzie koszt PC stanowi tylko niewielką część wszystkich kosztów produkcji (np. dla telefonów komórkowych wielkość ta wynosi około 3%), ani w innych dziedzinach, gdzie zamiana jest trudna z powodów technologicznych. Z drugiej strony obserwuje się jednak konkurencję w motoryzacji, elektronice i budownictwie ze strony innych polimerów. W sektorze nośników informacji poliwęglany są wypierane przez tworzywo PMMA, nie z powodu konkurencji cenowej, lecz ze względu na właściwości - dyski DVD wytwarzane z tego tworzywa charakteryzują się wyższą pojemnością pamięci.

Źródło: Rynek Tworzyw
Źródło: ''