Z badań przeprowadzonych przez federalny urząd ds. środowiska naturalnego w Berlinie wynika, że bilans ekologiczny recyklingu makulatury jest nadal dodatni.

Zbadano obciążenie dla środowiska, jakie powodują procesy związane z zaopatrzeniem mieszkańców Niemiec w papier do druku gazet, czasopism i do celów biurowych (średnio 93 kg rocznie na l obywatela). Pomimo nakładów, jakie trzeba ponieść na produkcję, transport, energię i przerób na produkty z recyklingu, ponowne wykorzystanie makulatury przyczynia się do odciążenia środowiska naturalnego. Konsumenci muszą jednak pamiętać, że nie każdy zużyty wytwór papierniczy może trafić do kosza z makulaturą. Na przykład nie powinny się w nim znaleźć samoprzylepne karteczki do notatek, ponieważ przeszkadzają przy recyklingu.

Recykling papierów barwionych w masie

W Niemczech opublikowano wyniki badań nad odbarwianiem za pomocą środków bielących makulatury zawierającej typowe papiery drukowe barwione w masie.

Masy makulaturowe wykorzystywane do produkcji papierów graficznych i higienicznych muszą spełniać wysokie wymagania jakościowe. Makulatura, którą się do tych celów wykorzystuje, zawiera zawsze jakąś ilość niepożądanych papierów i tektur oraz zanieczyszczeń. W tej grupie znajduj ą się papiery barwione w masie, które w zależności od tego, jak duża jest ich zawartość w makulaturze oraz od sposobu ich barwienia, stanowią większe lub mniejsze zagrożenie dla jakości produkowanej masy makulaturowej. Już niewielkie ilości tego rodzaju papieru mogą być przyczyną pogorszenia właściwości odbarwionej masy (jej białości lub jasności, czystości). W opublikowanym raporcie zostało omówione zachowanie typowych papierów graficznych w procesie odbarwiania makulatury przy użyciu chemicznych środków odbarwiających. Wyniki badań mogą być podstawą zwiększenia przydatności produktów barwionych w masie dla potrzeb recyklingu (wskazówki odnośnie produkcji) oraz do optymalizacji warunków oczyszczania (dostosowanie procesu bielenia do rodzaju barwnika użytego w produkcji papieru).

Zeszyty i opakowania z makulatury

Z początkiem roku szkolnego powrócił temat wykorzystania papieru makulaturowego do produkcji zeszytów. Ocenia się, że w Niemczech ponad 90% zeszytów produkuje się ze świeżej masy makulaturowej. Większa jej część jest importowana ze Skandynawii, Rosji i Kanady. Przeciwko takiemu stanowi rzeczy protestują organizacje ekologiczne. Promują one zakupy szkolnych materiałów piśmiennych: zeszytów, bloków do pisania i rysowania i innych, oznaczonych symbolem „Blauer Engel" („Błękitny Anioł"). Jednocześnie zwracają uwagę, że stosowane przez producentów oznaczenie „Aqua Pro Natura/Welt-park Tropenwald" sugeruje produkcję zgodną z zasadami ochrony lasów i ochrony środowiska. Tymczasem tak oznakowane wyroby są produkowane również z włókien pierwotnych, których pozyskiwanie w jakiejś części przyczynia się do niszczenia lasów.

Czy papier makulaturowy wyszedł w mody?

Niemieckie organizacje ekologiczne i konsumenckie, sieci handlowe oraz instytucje zajmujące się ochroną środowiska widzą pilną potrzebę szerokiego promowania papierów makulaturowych wytwarzanych zgodnie z wymogami ekologii. Stwierdzono, że konsumenci nadal zbyt często sięgają po wytwory papiernicze produkowane metodami konwencjonalnymi. Przyczyn tego stanu upatruje się w nieprzejrzystej sytuacji na rynku: papier makulaturowy od dawna nie musi już być szary, nie jest więc łatwo odróżnić go od innych papierów, zaś znaczne rozpowszechnienie papierów bielonych bez użycia chloru elementarnego może sygnalizować użytkownikom, że pod względem ekologii są one bez zarzutu. Tymczasem z punktu widzenia ekologii najkorzystniejsze jest używanie papierów makulaturowych. Każdy z konsumentów może tutaj wnieść swój wkład zarówno w sferze zakupów, jak użytkowania i wreszcie zbierania makulatury. Warto więc skorzystać z porad jednej z niemieckich organizacji konsumenckich (Die Yerbraucher Initiative e.V). Według niej, w przemyślanych zakupach:

- warto wybierać papier makulaturowy albo jeszcze lepiej papier produkowany zgodnie z zasadami ekologii; nieco ciemniejszy papier ekologiczny nadaje się np. na koperty, opakowania wysyłkowe i do notatek,

- przy zakupach papierów do celów służbowych warto zastanowić się nad tym, co kryje się za chętnie stosowaną przez producentów formułką „ultrabiały" -im bielszy papier, tym większych nakładów wymaga jego produkcja,

- przy zakupie papierów higienicznych, takich jak papier toaletowy czy ręczniki papierowe, warto wybierać te opatrzone informacją: „Wyprodukowano w stu procentach z makulatury",

- również tapety i materiały izolacyjne są produkowane z makulatury; tapety zawierające szorstkie włókna, oznaczone symbolem „Błękitnego Anioła", zawierają co najmniej 80% makulatury.

Źródło: Przegląd Papierniczy
Źródło: ''

Komentarze

  • oferuje

    druty do belowania odpadów: http://www.belowanie.drut.com.pl/