Zakład Elana PET jest w stanie przerobić 500 ton zużytych butelek PET miesięcznie. Powstaje z nich granulat PET, który ponownie może służyć do produkcji opakowań lub... nici z tworzyw sztucznych.

W roku 2003 doszło do połączenia dwóch niezależnych spółek: ELANA PET sp. z o.o. i ELTECH sp. z o.o. Od tej pory istnieją jako jedna firma - ELANA PET sp. z o.o. posiadająca status Zakładu Pracy Chronionej. Zarówno ELANA PET jak i ELTECH zostały utworzone w wyniku restrukturyzacji największego w Europie Środkowej producenta włókien poliestrowych toruńskich zakładów ELANA S.A.

ELANA PET powstała w roku 1996 i jej celem miała być głównie produkcja polimeru butelkowego na skalę przemysłową oraz recykling odpadów z tworzyw sztucznych PET. Rok później, w 1997r. powstała spółka ELTECH. Firma ta prowadziła kompleksową obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych "ELANA" S.A.

Jednym z profili działalności Elana PET jest recykling odpadów z tworzyw sztucznych PET. Od roku 1998 firma skupuje zużyte butelki z tworzyw sztucznych, które wykorzystuje do produkcji płatków oraz regranulatu PET.

Jednym z profili działalności ELANA PET jest recykling odpadów z tworzyw sztucznych PET. Od roku 1998 firma prowadzi skup poużytkowych butelek z tworzyw sztucznych, które wykorzystuje do produkcji płatków oraz regranulatu PET. Pozysk surowca pozwala obecnie na usunięcie ze środowiska naturalnego około 500 ton butelek PET miesięcznie.

ELANA PET odbiera zużyte butelki własnym transportem z terenu całej Polski. Dostawcami tego typu odpadów są zarówno przedsiębiorstwa komunalne, jak i prywatne firmy świadczące usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi. Dostarczane do ELANA PET odpady muszą być odpowiednio przygotowane. Od naszych dostawców wymagamy przede wszystkim sprasowania butelek w celu zmniejszenia objętości odpadu oraz, w miarę możliwości, segregacji butelek pod względem kolorów i zdejmowania nakrętek. Odpady te są poddawane przerobowi w Zakładzie Recyklingu.

Linia recyklingu Elany PET daje korzyści również osobom niepełnosprawnym zamieszkującym Toruń i jego okolice. Znalazły one zatrudnienie w naszej firmie, która posiada status Zakładu Pracy Chronionej. Dla osób tych praca stanowi nie tylko źródło utrzymania, ale niejednokrotnie terapie i poczucie przynależności do społeczeństwa.

Zakład Recyklingu zatrudnia 95 osoby, wśród których 85 to pracownicy o różnym stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne znalazły zatrudnienie również bezpośrednio przy segregacji butelek. Pozwala to zwiększyć stopień selekcji, a jednocześnie zagwarantować odpowiedni poziom jakości i czystości wyrobu wymagany przez naszych odbiorców.

Dostarczane do Elana PET odpady muszą być odpowiednio przygotowane. Od swoich dostawców firma wymaga przede wszystkim sprasowania butelek, aby miały mniejszą objętość oraz, w miarę możliwości, segregacji butelek pod względem kolorów i zdejmowania nakrętek. Odpady te są poddawane przerobowi w Zakładzie Recyklingu.

Wszyscy pracownicy przed przyjęciem do pracy mają zapewniony pełen zakres badań wstępnych. Celem badań tych jest określenie ich przydatności zawodowej w związku z niepełnosprawnością i stanem zdrowia. Pracownicy mają możliwość korzystania z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych. Ponadto mają zapewnioną doraźną i specjalistyczną opiekę lekarską.

Użytkowane przez ELANA PET pomieszczenia pod względem wysokości, powierzchni, wentylacji naturalnej, oświetlenia naturalnego i elektrycznego oraz ogrzewania spełniają określone w tym zakresie wymogi. Odpowiadają one przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych.

Źródło: Elana PET