Tylko 22% mieszkańców dużych miast zawsze sortuje śmieci przed ich wyrzuceniem - wynika z raportu "Moda na ekologię" firmy On Board PR przygotowanego na podstawie badań PBS DGA. Aż 86% z nich jest jednak przekonanych, że kampania edukacyjna w tym zakresie mogłaby dużo zmienić.

Z raportu „Moda na ekologię” firmy On Board PR przygotowanego na podstawie badań PBS DGA wynika, że tylko około 35% Polaków zawsze sortuje śmieci przed ich wyrzuceniem. Najgorzej jest pod tym względem w dużych miastach, gdzie takie zachowanie deklaruje zaledwie 22% mieszkańców. Wielu respondentów przyznaje, że nie zawsze sortuje śmieci. Ci, którzy zdecydowanie deklarują, że nie sortują ich nigdy, stanowią aż 29% ogółu. Najchętniej regularnie sortują śmieci rolnicy (44%) i przedstawiciele kadry kierowniczej (49%). Najmniej chętnie – gospodynie domowe i niewykwalifikowani robotnicy.

Wygląda na to, że moda na proekologiczne zachowania nie powoduje przełomu w ludzkich zachowaniach. Jednocześnie większość Polaków słyszało o problemach ze składowaniem śmieci i o recyclingu” - komentuje Iwona Kubicz z On Board PR – „Akcje promujące sortowanie powinny powodować poczucie dyskomfortu wynikającego z różnic między deklarowanymi poglądami, a realnym postępowaniem. Tylko wtedy mogą odnieść sukces”. „Największy problem z segregowaniem odpadów mamy w dużych miastach. Trudno przesądzić, jaki wpływ na to zjawisko ma świadomość ekologiczna społeczeństwa, a jaki dostępność odpowiednich pojemników, infrastruktury czy uwarunkowania ekonomiczne” – dodaje Tomasz Dziedzic z PBS DGA.

Ponad połowa (51%) Polaków przyznaje, że w ciągu ostatniego roku nie starała się zrobić niczego, żeby zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci. Wyniki badań wskazały najczęstszy rodzaj aktywności proekologicznej Polaków, którzy deklarują działania na rzecz zmniejszania śmieci. Zdecydowana większość z nich (70%) mówi o sortowaniu. Dużo mniej wymieniało m.in. ograniczenie kupowania i używania niektórych rzeczy (41%), wykorzystywanie wielokrotnie tych samych rzeczy (32%).

Większość respondentów (89%) biorących udział w badaniu jest zdania, że pomocna w promocji zwyczaju sortowania śmieci przed ich wyrzuceniem byłaby odpowiednia akcja edukacyjna. Są także, choć w zdecydowanej mniejszości (8%), osoby sceptycznie nastawione do takiego pomysłu.

Informacje o badaniu

Raport z badań „Moda na ekologię” jest następnym z serii opracowań dla środowiska biznesu przygotowywanych przez On Board PR we współpracy z PBS DGA. Dokument opracowano w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone w lipcu 2008 roku przez PBS DGA na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: www.onboard.pl, www.pbsdga.pl, eGospodarka.pl
Źródło: ''