Każdego roku w Polsce powstaje ok. 13 mln. ton odpadów, z czego 3,5 mln. ton to odpady opakowaniowe. Dane dotyczące segregacji odpadów w Europie wskazują, iż w porównaniu z innymi krajami europejskimi Polska wypada bardzo słabo. Dla przykładu w naszym kraju odzyskuje się 8,9 kilograma odpadów opakowaniowych w przeliczeniu na osobę, podczas gdy w Czechach jest to 48,9 kilograma, w Austrii 85,4 kilograma, nie wspominając o Wielkiej Brytanii, w której wynosi on 103 kilogramy!

Powyższe dane ukazują jak dużo należy jeszcze zrobić aby system selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych sprawnie funkcjonował w naszym kraju i jak ważne jest ciągłe podejmowanie działań mających na celu promocję zachowań pro-ekologicznych.

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. jest inicjatorem przedsięwzięcia o nazwie „EkoFilm”. Do udziału w konkursie może przystąpić każdy, kto nakręci, a następnie prześle pocztą tradycyjną bądź za pomocą strony internetowej www.rekopol.pl/konkurs krótki - maksymalnie 3 minutowy film/spot promujący selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Dla autorów najlepszych filmów przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci bonów (do zrealizowania w sklepie internetowym ze sprzętem elektronicznym, AGD i RTV) o wartości 5 000 PLN, 3 000 PLN, 2 000 PLN, liczne „zielone nagrody” oraz wykorzystanie filmów w działaniach edukacyjnych Rekopolu i umieszczenie najlepszych w serwisie internetowym YouTube.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2009 r. Informacja o rozstrzygnięciu i wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie dotyczącej Konkursu (www.rekopol.pl/konkurs) w dniu 17 marca 2009 r.

Rekopol Organizacja Odzysku S.A. jest podmiotem, który realizuje ustawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych (obowiązki te zostały nałożone na przedsiębiorców przez ustawę z dnia 11 maja 2001r. O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej). Od początku swej działalności przykładamy dużą wagę do budowy sprawnego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Działamy na zasadzie non – profit, co w praktyce oznacza współtworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w ponad 900 gminach. Za niezwykle istotne uznajemy podejmowanie działań edukacyjnych zmieniających nawyki i budujących świadomość społeczeństwa. Przykładem naszego zaangażowania jest kolejny organizowany przez nas konkurs o charakterze ogólnopolskim mający na celu upowszechnienie idei selektywnej zbiórki odpadów wśród społeczeństwa.

Tak więc bądź kreatywny ekologicznie i podziel się z nami swoim pomysłem!

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej www.rekopol.pl/konkurs
Źródło: ''