Taką informację kierować będzie przez najbliższe tygodnie Polska Izba Opakowań, organizator Kongresu Przemysłu Opakowań poświęconego transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy).

Ruszamy w drogę ku gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)!


Temat GOZ od ponad 2 lat jest poruszany w trakcie spotkań i debat z udziałem polityków, ekonomistów, organizatorów gospodarki, przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców.

W efekcie tych spotkań, coraz większa jest wiedza na temat GOZ oraz tego, co należałoby uczynić aby procesy gospodarcze organizowane wg formuły (filozofii, zasady, strategii) circular economy systematycznie wspierały „uprawianą” dotychczas tzw. gospodarkę liniową (linearną).

Nie chodzi bowiem o całkowite zastąpienie gospodarki liniowej (linearnej) gospodarką o obiegu zamkniętym (circular economy). To z wielu względów jest niemożliwe. Chodzi o szersze zastosowanie zasad GOZ w organizowaniu procesów gospodarczych.

Celem wspomnianej już transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie i wytwarzanie opakowań, które można kilkukrotnie wykorzystać, a odpady opakowaniowe potraktować jako źródło surowców i materiałów do ponownego wykorzystania (zawrócić do obiegu), co przyczyni się nie tylko do zaoszczędzenia zasobów, ale także do zmniejszenia hałd śmieci (odpadów opakowaniowych) zagrażających glebie, wodzie, powietrzu (ostatnie pożary wysypisk) oraz faunie i florze. Jednym słowem - naszej planecie.

Ale to tylko część działań dotycząca branży opakowań, w której planowane jest uzyskanie w tym zakresie postępu. Trzeba jednak wiedzieć, że na nic zdadzą się te wysiłki i działania jeśli cała sfera rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjnych, prawnych, odpowiadająca i odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów (zbiórka, selekcja, odzysk, recykling) nie będzie sprawnie funkcjonować. Stąd też w programie Kongresu będzie miejsce na referaty poświęcone tej problematyce. W kongresowym audytorium obok twórców i producentów opakowań oraz materiałów opakowaniowych zasiądą organizatorzy i realizatorzy procesów zbiórki, selekcji, odzysku i recyklingu opakowań, a także przedsiębiorcy realizujący obowiązek rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Na Kongres zgłoszono 26 referatów. Połowa z nich zostanie zaprezentowana w trakcie obrad plenarnych. Wszystkie zaś znajdą się w kongresowych materiałach.

 

Zestawienie tytułów referatów nadesłanych na IV Kongres Przemysłu Opakowań (zgłoszenia wg stanu na 31 maja 2018 r.):

 • Przemysł opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym
  (prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Współdziałanie strefy nauki i gospodarki w procesie transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
  (Jaśmina Solecka – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Natureef)
 • Prawne, technologiczne, edukacyjne i kulturowe sposoby ograniczania konsumpcji opakowań
  (dr hab. Jacek Schindler - Uniwersytet Wrocławski)
 • Aspekty środowiskowe w projektowaniu opakowań – znaczenie metody LCA 
  (mgr Grzegorz Ganczewski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)
 • Ekomarketing przez opakowania – przykłady dobrych praktyk produkcyjnych
  (mgr Joanna Kuzincow - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)
 • Rola jednostek badawczych w transformacji przemysłu opakowań do modelu GOZ, na przykładzie COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań
  (mgr Edyta Walecka-Gielniak - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań)
 • Co wnoszą etykiety do gospodarki w obiegu zamkniętym
  (Agata Ruszkowska, prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)
 • Opakowania z folii celulozowych w gospodarce o obiegu zamkniętym
  (Andrzej Kornacki - FUTAMURA)
 • Rosnące wymagania wobec opakowań żywności a możliwości odzysku i ponownego zagospodarowania materiałów użytych do ich produkcji
  (Michał Malka – Drukpol.Flexo, prof. Halina Podsiadło – Politechnika Warszawska)
 • Inżynieria odpowiedzialności w zakresie biotworzyw jako materiału opakowaniowego
  (prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN)
 • Opakowania wielomateriałowe w myśl koncepcji GOZ
  (Konrad Nowakowski – prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań)
 • GOZ – europejska wizja kontra polskie realia
  (Krzysztof Hornicki – Dyrektor Działu Doradztwa Środowiskowego, Interseroh)
 • Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym
  (dr inż. Agnieszka Kawecka – Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Wykorzystanie metody Design of Experiment do projektowania opakowań z tektury, jako sposób optymalizacji zużycia materiału
  (dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik - Katedra Opakowalnictwa Towarów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Etykietowanie środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym
  (dr inż. Magdalena Wojnarowska – Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Spójność czy rozbieżność z gospodarką w obiegu zamkniętym innowacyjnych rozwiązań w poligrafii dedykowanych opakowaniom
  (Karol Główka – HP Inc Polska Sp. z o.o.; prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)
 • Farby rozpuszczalnikowe fleksograficzne i dodatki do nich stosowane dla nadruków na materiałach opakowaniowych w świetle gospodarki w obiegu zamkniętym
  (mgr inż. Malgorzata Zakrzewska – Huber Group Polska)
 • W poszukiwaniu równowagi pomiędzy używaniem coraz bardziej wymyślnych opakowań, a możliwością odzysku wykorzystanych do ich produkcji surowców
  (prof. Halina Podsiadło - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii)
 • Foliówki a Gospodarka o Obiegu Zamkniętym
  (mgr inż. Klaudia Młoda-Brylewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Zrównoważone opakowania i ich postrzeganie przez młodych konsumentów
  (mgr inż. Natalia Kozik, Katedra Opakowalnictwa Towarów, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Honorowy Patronat

IV Kongres Przemysłu Opakowań pt. "Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego" został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Decyzja o Patronacie zapadła 26 kwietnia br.

 

Pierwsi Partnerzy Wspierający organizację kongresu:

 • TFP Sp. z o.o. Członek Polskiej Izby Opakowań 
  TFP to niezależna, rodzinna firma od 1992 roku specjalizująca się wyłącznie w produkcji tektury falistej i opakowań. Firma TFP, w uznaniu zasług na polu rozwoju krajowego przemysłu opakowań została w roku 2014 laureatem ogólnopolskiego plebiscytu, uzyskując tytuł: Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań. Partner Wspierający wszystkich dotychczasowych kongresów Przemysłu Opakowań (2012, 2014 i 2016). Rzetelny partner w biznesie.
 • VRP  Sp. z o.o. 
  Firma powstała w 2012 roku w celu wspierania przedsiębiorców w rozwoju ich firm. W większości przypadków VRP jest partnerem w już istniejących przedsięwzięciach i w tym się specjalizuje, dostarczając fachową wiedzę z różnych sektorów gospodarki i wspierając w pozyskaniu finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Chętnie wspiera działalność Polskiej Izby Opakowań. Prezesem Zarządu jest Wojciech Pawłowski, założyciel Polskiej Izby Opakowań, organizator przemysłu opakowań szklanych w Polsce po 1990 r. Założyciel i wieloletni szef Grupy Warta Glass za zasługi dla rozwoju przemysłu opakowań w Polsce, wyróżniony w 2010 roku tytułem „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”.
 • Grupa ERGIS S.A. 
  Grupa ERGIS jest środkowoeuropejskim liderem w produkcji opakowań przemysłowych oraz folii do pakowania żywności i farmaceutyków oraz folii hydroizolacyjnych z PVC. 

 

Rada Programowa:

 • Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
 • Prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)
  Kierownik Katedry Opakowalnictwa Towarów
 • Prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski
  Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło
  Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki i Poligrafii
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
  Prezes Polskiej Izby Opakowań
  Sekretarz naukowy COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań
 • Prof. dr hab. inż. Hanna Żakowska
  Dyrektor COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań
 • Dr hab. Jacek Schindler
  Uniwersytet Wrocławski
 • Wacław Wasiak
  Dyrektor Polskiej Izby Opakowań


Nie odkładajmy decyzji o udziale w IV Kongresie Przemysłu Opakowań

Organizator Kongresu zachęca do nadsyłania zgłoszeń udziału w Kongresie. Do rozpoczęcia kongresu pozostało jeszcze ok. 3 miesięcy (2 października). Na ten moment zarezerwowane są już 123 miejsca, z przewidzianych 250, na które zarezerwowano salę. Dla tych osób zapewniono obsługę cateringową (przerwy kawowe, lunch), kongresowe materiały oraz zarezerwowano zaproszenia do bezpłatnego wejścia na teren MTP w dniach 1-3 października.

Do skorzystania z preferencyjnej opłaty za uczestnictwo (300 zł) pozostało jeszcze 1,5 miesiąca. Po 31 lipca koszt uczestnictwa wyniesie 400 zł.

Członkowie Polskiej Izby Opakowań wnoszą opłatę w wysokości 150 zł. 

 

Więcej o warunkach uczestnictwa na www.pio.org.pl oraz www.pakowanie.info lub w biurze Izby 22 651 83 94, mail: biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl.

Formularze zgłoszeń do pobrania na stronie www.pio.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie.
Spotkajmy się 2 października 2018 r. w Centrum Kongresowym MTP inaugurując marsz ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

Źródło: Polska Izba Opakowań