Światowy rynek opakowań w roku 2005, w ujęciu wartościowym ocenia się na ok. 387 mld euro. Tak więc polski rynek opakowań stanowi ok. 1 proc. rynku światowego. Głównymi uczestnikami światowego rynku opakowań są takie kraje, jak: USA - prawie 95 mld euro, Japonia - ok. 46 mld euro i Chiny - ok. 30 mld euro. Z kolei wartość europejskiego rynku opakowań oceniamy na ok. 111 mld euro.

Należy oczekiwać, iż światowy rynek opakowań na koniec 2006 roku osiągnie wartość 405,7 mld euro, zaś rynek w Polsce - ok. 4 mld euro. Przy czym największy udział we wzroście produkcji i zużycia opakowań nastąpi w Chinach - o ok. 10 proc., osiągając wartość ok. 33 mld euro. Na uwagę zasługuje fakt, iż tak dynamiczny rozwój chińskiego rynku opakowań w zasadzie dokona się dzięki rozwojowi własnego przemysłu opakowań.

Poniżej przedstawiono jak przedstawia się rynek opakowań z punktu widzenia potrzeb użytkowników.


Struktura produktowa światowego rynku opakowań

Źródło: The Future of Global Packaging
Źródło: ''