Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w Polsce w 2002 / Plik PDF