Edukacja poprzez zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego wyrabia w człowieku poczucie odpowiedzialności za otaczający go świat. Dzieci powinno się uświadamiać, że degradacja środowiska naturalnego wpływa na pogorszenie jakości życia. Dzięki akcjom, takim jak „Drzewko za butelkę”®, najmłodsi mogą dowiedzieć się więcej na temat ochrony środowiska.

Edukacja ekologiczna dzieci, już od najmłodszych lat, stanowi początek drogi ekorozwoju zapobiegającej dalszej dewastacji środowiska naturalnego. Dlatego w tym roku, szkoły i przedszkola biorące udział w Akcji, odwiedzą przedstawiciele firm uczestniczących w VII edycji „Drzewko za butelkę”®. Przedstawią oni prezentację edukacyjną na temat idei Akcji w kontekście: cyklu życia produktu jakim jest butelka PET, potrzeby promowania zachowań proekologicznych w życiu codziennym oraz inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez firmy chemiczne w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko. Jednymi z firm, które podjęły się tego trudnego zadania są: Branżowa Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna , których pracownicy już od kilku tygodni odwiedzają placówki edukacyjne w Tarnowie i okolicach.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 8 im. K.K. Baczyńskiego w Tarnowie- Pani Lucyna Skulska tak podsumowała spotkanie: „Jesteśmy zachwyceni prezentacją. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się wielu interesujących rzeczy, wzięły udział w konkursie, a także otrzymały drobne upominki. Taka forma nauki jest idealna dla najmłodszych, co potwierdza ich czynny udział w prezentacji.”

Przypomnijmy, że akcja „Drzewko za butelkę”® organizowana jest przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”®. Patronat sprawuje Minister Środowiska i Minister Edukacji Narodowej. Oprawę medialną zapewniają miesięczniki: „Ekoświat”, „Bliżej Przedszkola”, „Przegląd komunalny”, „Recykling” oraz portale internetowe: Tworzywa.com.pl i Ekologiczni.pl. Sponsorem jest producent napojów- firma „Ostromecko” z Ostromecka koło Bydgoszczy.

Informacji techniczno-organizacyjnych związanych z przebiegiem akcji udziela Pani Violetta Schmidt (014) 637-42-69 z Zakładów Azotowych w Tarnowie- Mościcach Spółka Akcyjna oraz Pani Monika Saida tel.(014) 628 34 82 z Branżowej Organizacji Odzysku Spółka Akcyjna.

Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu www.drzewkozabutelke.pl, w którym znajdują się najbardziej aktualne informacje dotyczące naszej akcji .
Źródło: ''