Wszystko o imporcie. Praktyczny poradnik dla importerów

Celem tej książki jest pomoc każdemu, kto zamierza nawiązać lub już nawiązał kontakty handlowe z zagranicznymi dostawcami. Zawarte tu rady ułatwią mu znalezienie nowych partnerów, właściwie ocenić ich wiarygodność, podpisać...

Komentarze: 0

Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy

Zmiany w polskiej gospodarce, stały postęp wiedzy z dziedziny marketingu oraz rosnące potrzeby w zakresie kształcenia skłoniły Autorów - pracowników Szkoły Głównej Handlowej - do opracowania trzeciego, rozszerzonego i udoskonalonego...

Komentarze: 0

Strategia produktu

Marketing bez tajemnic to seria praktycznych poradników dających pogłębioną znajomość poszczególnych dziedzin marketingu.

Komentarze: 1

Wszystko o imporcie. Praktyczny poradnik dla importerów

Zagadnienia poruszane w tej książce: poszukiwanie niezawodnych dostawców, kalkulowanie cen dostaw, problem opakowania i znakowania, warunki handlowe i sposoby zapłaty, organizowanie transportu i opłata ubezpieczenia, formy kontaktów z...

Komentarze: 0