Gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą roślin i hodowlą bydła.