Produkcja papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. Handel i dystrybucja wyrobów własnych