Rozliczanie opłaty produktowej dla przedsiębiorców zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2001 z późńiejszymi zmianami. Szybko, sprawnie, konkurencyjne stawki.