handel hurtowy i detaliczny art. spożywczmi opakowaniami, materiałami budowlanymi, paliwami produkcja opakowań, folii alu. gospodarczch
, transport