działalność w trakcie tworzenia, wytwarzanie wytłoczek celulozowych do jajek