Pakowanie granulatów w torebki z folii wykonywane na maszynie ASG-1 z dozownikiem objetościowym 178B