produkcja mleka koziego na sprzedaz w duż ych ilosciach