Kupno , przedaz , produkcja , działaność produkcyjna