Odbior iczyszczenie foli oraz innych tworzyw sztucznych. Następnie ich sprzedaż.