handel tworzywami sztucznymi i maszynami do przetworstwa.