Produkcja, usługi, handel

Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Usługi poligraficzne
Handel detaliczny artykułami spożywczymi
Projektowanie i doradztwo w zakresie inzynierii chemicznej i urzadzeń cieplnych

Działalność gospodarcza zlikwidowana: 2004-12-31