osoba prywatna prowadząca działalność wzakreśie produkji opakowań