Handel, produkcja, usługi. Działalność prowadzona w Polsce