sprzedaję używane przez siebie kanistry z 2007 roku