Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. - logo

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) jest polską spółką joint venture, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży poliolefin. BOP została utworzona w marcu 2003 roku przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A.. Każdy z partnerów ma 50 procent udziałów w BOP. Koncerny wniosły do spółki swoje doświadczenie, know-how, doskonałą znajomość rynku oraz potrzeb klientów.

PKN ORLEN S.A. jest liderem przemysłu naftowego w Europie Centralnej oraz największym polskim producentem wyrobów petrochemicznych. Spółka specjalizuje się w przetwórstwie ropy naftowej oraz dystrybucji światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych. PKN ORLEN zapewnia spółce BOP surowce i usługi świadczone na terenie kombinatu oraz istniejące instalacje produkcyjne.

Basell to największy światowy producent polipropylenu (PP) oraz zaawansowanych produktów poliolefinowych, czołowy dostawca polietylenu (PE) oraz katalizatorów, a także lider na globalną skalę w rozwijaniu licencji i technologii procesów PE oraz PP. Firma ze swoimi spółkami obsługuje klientów w ponad 120 krajach, dostarczając materiały produkowane w 18 państwach na całym świecie. Basell przekazał BOP licencje na nowoczesne technologie i prawa do korzystania ze swoich znaków handlowych, a także wsparcie marketingowe.

W październiku 2005 roku spółka BOP uruchomiła w Płocku dwa nowe zakłady: do produkcji polipropylenu (PP) Spheripol oraz polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) Hostalen. Potencjał produkcyjny nowych fabryk wynosi 400 tys. ton dla PP na bazie należącej do firmy Basell technologii Spheripol oraz 320 tys. ton dla HDPE przy użyciu technologii Hostalen, także na licencji firmy Basell.
BOP wytwarza również polietylen niskiej gęstości Malen E, którego roczny potencjał produkcyjny wynosi 150 tys. ton.

Wartość projektu BOP, w skład którego oprócz zakładów Spheripol i Hostalen wchodzi także Platforma Logistyczna, wynosi około 500 mln euro. Wraz z potencjałem produkcyjnym instalacji wytwarzającej polietylen niskiej gęstości LDPE, roczna wydajność BOP oraz możliwość przeładunkowa Platformy wyniesie 870 tys. ton.