CAD System - logo

CAD System

CADSystem jest firmą specjalizująca się we wdrażaniu i zastosowaniu technik komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CAM/CAE) w przemyśle i nauce.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz wytwarzania w oparciu o system TopSolid firmy Missler Software.

Nasza oferta obejmuje doradztwo przy wyborze sprzętu i oprogramowania.

Sprzedaż, wdrożenia, szkolenia, dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz świadczenie usług i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Generujemy dokumentację techniczna i modele 3D w programach CAD. Wykonujemy translacje modeli (IGS,STP...) i naprawę geometrii modelu.

Tworzymy projekty, które stanowią wizję produktu od jego koncepcji do reklamy. Zapewniamy kompleksową obsługę wzorniczą - wzornictwo przemysłowe.

Nasz cel - Szybkie i efektywne projektowanie i wytwarzanie

Aby być konkurencyjnym na obecnym wymagającym rynku, należy szybko projektować i wytwarzać produkty, bez żadnych kompromisów wpływających na złą jakość wyrobu. W chwili obecnej praktycznie każda część procesu wytwórczego - od powstania idei aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta jest usprawniona przy użyciu komputera i odpowiedniego oprogramowania do projektowania, wytwarzania – systemów CAD, CAM, i CAE.

Systemy CAD i CAM są nieodłączną częścią procesu produkcyjnego, powinny one być jak najbardziej spójne i współbieżne. Takie podejście znacznie przyspiesza i daje efektywny wynik, ale z odpowiednimi środkami
Na rynku jest wiele systemów, CAD i CAM, które dobrze spełniaja swoją role, ale tylko w swoim wąskim zakresie. Gdy w przedsiębiorstwie używane jest różnego rodzaju oprogramowanie pochodzące z róznych źródeł pojawiają się problemy z integracją.

Gdy dane produktu są transferowane pomiędzy róznym oprogramowaniem, zewnętrzne informacje mogą być przekazane odpowiednio, jednak zasadnicze dane są tracone, przykładowo: topologia budowy produktu – historia modelu, cechy, tolerancje, wykaz materiałowy –bill of material itp..
TopSolid – zintegrowane środowisko pracy, kompleksowe rozwiązanie dla przemysłu.

TopSolid to zintegrowany system CAD/CAM/CAE wspomagający zarządzanie cyklem życia produktu PLM (Product Lifecycle Management). Szeroki zestaw narzędzi oraz innowacyjne rozwiązania do współbieżnego projektowania, symulacji, optymalizacji, wytwarzania oraz zarządzania pozwalają, znacznie przyspieszyć proces projektowania i wytwarzania, podnieść jakość i konkurencyjność tworzonych produktów.

System zapewnia szybki i bezpieczny obieg danych o produkcie. System parametryczny oparty na asocjatywnej współpracy modułów umożliwia natychmiastową aktualizację wszelkich wprowadzanych zmian.

TopSolid jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego zakładu, w którym ma miejsce szeroko rozumiane projektowanie mechaniczne. System zapewnia wsparcie w kolejnych etapach powstawania produktu, czyli od koncepcji poprzez symulacje
i analizę poprawności działania do wygenerowania programu obróbczego i kontrolę otrzymanego produktu .


Kontakt tylko za pośrednictwem e-maila.