CADvantage - logo

CADvantage

Firma Cadvantage oferuje szeroką paletę usług związanych z oprogramowaniem SolidWorks. Należą do nich między innymi:
- Parametryczne modelowanie przestrzenne
- Modelowanie powierzchniowe i łączone (hybrydowe)
- Konwersja dokumentacji płaskiej (pliki dwg/dxf) na modele bryłowe 3D
- Naprawy błędów w plikach wymiany pomiędzy systemami CAD
- Modelowanie na podstawie szkiców, obrazków, istniejących detali
- Symulacje ruchu, animacje oraz obróbka fotorealistyczna (rendering)
- Obróbka plików importowanych do SolidWorks, zmiany projektowe
- Wzornictwo przemysłowe, prototypowanie
- Indywidualne szkolenia oraz konsultacje z zakresu obsługi SolidWorks