COLORCAP Sp. z o.o.  - logo

COLORCAP Sp. z o.o.

Podstawowe produkty:
- platynki - toppery
- kubeczki aluminiowe
- folia farmaceutyczna

Rynki zbytu:
- mleczarstwo
- przetwórstwo mięsne
- przemysł garmażeryjny
- branża koncentratów spożywczych
- koncerny międzynarodowe (spożywcze)

Spółka dysponuje kompleksowym uzbrojeniem technicznym, który zabezpiecza cały proces produkcyjny produktów, od surowca (folia, farby i inne) do finalnego wykonania.

Posiadamy profesjonalne studio graficzne gdzie cała rzesza naszych "artystów" zapewni opracowanie i przygotowanie projektów opakowań na najwyższym poziomie.

Gwarantujemy, że ich praca zaspokoi najbardziej wysmakowane gusty! ColorCap jest w pełni elastyczny dla potrzeb nowych Klientów, ponieważ posiada wystarczające moce produkcyjne dla realizacji nowych zleceń.

Zanim produkt znajdzie się na rynku jako gotowy towar handlowy w firmie przeprowadzane są badania i sondaże rynku.
Prowadzimy, więc wszystkie możliwe działania w celu opracowania, wdrożenia do produkcji, a w konsekwencji wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów - technicznie i estetycznie korzystnych dla Klientów.

Od początku istnienia firmy tj. od 1994 roku platynki czyli wieczka aluminiowe są naszym głównym produktem. Znajdują one zastosowanie jako zamknięcia do opakowań w branżach: mleczarskiej, drobiarskiej, rybnej, owocowo-warzywnej, tłuszczowej, lodziarskiej, cukierniczej.