CREDO ZBIGNIEW BOSEK

Sprzedaż maszyn i części zamiennych CORALI, TEMSA EUROTEM, GAZZELLLA SODEME

Wyłączny przedstawiciel na Polskę firmy Valerio Brignoli SRL
http://www.brignolisrl.com/ maszyny do opakowań drewnianych
Wyłączny dystrybutor na Polskę producenta najlepszego drutu do zszywarek włoskiej firmy TRAFILCENTRO
http://trafilcentro.com/
Wyłączny dystrybutor na Polskę maszyn do skrzynek francuskiej firmy EUROTEM http://www.eurotem.eu/