DCR Sp. z o.o.

DCR Sp. z o.o. uruchomiła w centrum Polski zakład regenerujący opakowania przemysłowe z zachowaniem znaku UN. Firma regeneruje beczki stalowe 200 l oraz kontenery IBC. Wydajność linii technologicznej wynosi 100 beczek metalowych i 10 kontenerów IBC na godzinę.
1. DCR skupuje beczki z korkami i kontenery IBC do regeneracji
2. DCR sprzedaje beczki i IBC po regeneracji. Po regeneracji zachowany jest znak UN
Cykl regeneracji beczek obejmuje
1. Osuszenie wnętrza beczek
2. Mycie 4-sekcyjne zewnętrzne i wewnętrzne beczki
3. Poprawienie konstrukcji beczki i jej geometrii poprzez:
 Prostowanie denek wraz z dodatkowym zawalcowaniem połączenia denek z pobocznicą beczki
 Prostowanie pobocznic mechaniczne i pneumatyczne
4. Dezynfekcja i sterylizacja wnętrza beczki oraz suszenie wnętrza beczki
5. Automatyczne testowanie szczelności
6. Wykończenie powierzchni zewnętrznej poprzez:
 Piaskowanie zewnętrzne
 Lakierowanie zewnętrzne według katalogu RAL i suszenie
 Wymiana korków
7. Finalna kontrola beczek i ich klasyfikacja