Deleo - logo

Deleo

Produkcja Eko Wypełniaczy
oraz
Profesjonalne Niszczenie Dokumentów papierowych (dokumentów niearchiwalnych): archiwa, kartoteki, rysunki i plany, raporty, faktury, notatki, rolki kasowe, opakowania wycofane z rynku, dokumenty obiegu wewnętrznego (brakowanie dokumentów niearchiwalnych, których termin przechowywania już upłynął).