Domino Executive Search

Specjalizujemy się w wyszukiwaniu doświadczonych osób na stanowiska wysokiego i średniego szczebla oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach ze znajomością języków obcych. Podczas realizacji projektów posługujemy się metodologią Direct Search