DROP S.A.

DROP Spółka Akcyjna jest dynamicznie rozwijającą się firmą rynku gospodarki odpadami. Swoją działalność rozpoczęliśmy jako „DROP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w 2000 roku.
W chwili obecnej działalność firmy skupiła się na hurtowym obrocie odpadami i surowcami wtórnymi. Celem spółki jest wprowadzenie nowoczesnej koncepcji odzysku odpadów przemysłowych i zaoferowanie korzystnych rozwiązań z punktu widzenia kosztów i ochrony środowiska. DROP S.A. skupia swoją działalność na wyznaczaniu nowoczesnego kierunku rozwoju w zakresie rozwiązań proekologicznych, przy zapewnieniu optymalnych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prowadzona przez DROP S.A. działalność jest w pełni zgodna z postanowieniami i przepisami wynikającymi z ustaw odpadowych oraz zgodna ze standardami ochrony środowiska.
Pozyskanie odpadów i działalność handlowa Spółki prowadzona jest poprzez własną sieć składającą się z trzech Centr Odzysku Odpadów z bazą techniczną i zapleczem magazynowym, czterech Punktów Odzysku i biura handlowego. Centra pozyskują odpady do magazynu oraz przerobu. Wyposażone są w zaplecze logistyczne pozwalające na przetwarzanie, składowanie i sprawne ekspediowanie odpadów do odbiorców transportem drogowym.
Głównym obszarem działalności DROP S.A. jest Polska. Eksport jest realizowany na rynki światowe. Kontrakty eksportowe są realizowane w sposób ciągły.
W dniu 6 grudnia 2007 roku spółka DROP S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych