Eco World Plastic

Główną domeną naszego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie tworzyw sztucznych - poprodukcyjnych, mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na otaczające środowisko naturalne poprzez działania zmierzające do zagospodarowania folii i wielowarstwowych kompozytów foliowych.

Proponujemy współpracę na korzystnych warunkach cenowych i logistycznych z firmami, które w swojej działalności wykorzystują materiały niezadrukowane, takie jak: PP, CPP, PET, PET/PE, PET/ALU/PE, PE/PA i OPA.