ekspercka - Pracownia Analiz Środowiska

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie przygotownia dokumentacji środowiskowej w celu pozyskania powoleń na wytwarzanie odpadów i emisjęsubstancji do środowiska (ścieki, hałas, gazy, pyły). Prowadzimy profesjonalne audyty środowiskowe oraz audyty odpadowe pozwalające na optymalizację kosztów działalności Firmy. Zapraszamy do współpracy z ekspertami środowiskowymi.

Dane adresowe:
Brata Alberta 19
Sosnowiec
Śląskie
Poland

Obszar działalności firmy ekspercka - Pracownia Analiz Środowiska:
  • Recykling
  • Recykling -> Zbiórka, sortowanie i przetwórstwo