EXPARTIS sp. z o.o.

Jesteśmy producentem następujących maszyn do produkcji wytłaczanek z pulpy papierowej celulozowej jak i makulaturowej metodą termoformowania:
- Ciąg przygotowania masy papierniczej o różnych wydajnościach dostosowanych do ilości pracujących maszyn;
- Maszyny do produkcji wytłaczanek metodą termoformowania o różnych wydajnościach;
- Form do w.w. maszyn;
Maszyny nasze cechuje duża wydajność i doskonała jakość produkowanych wytłaczanek.
Są one w pełni zautomatyzowane (CNC). Wytłaczanki są suszone bezpośrednio na formach.
Zajmujemy się również wdrażaniem maszyn do produkcji maszyn, jak i stałą ich modernizacją.
Przystępujemy również do wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.